W warunkach naszego kraju zalecane są odmiany o wczesności do 280 FAO. Uprawa odmian późniejszych jest ryzykowna i decydować się na nią mogą rolnicy gospodarujący w cieplejszych regionach Polski. Im odmiana jest wcześniejsza, tym okres wegetacyjny jest krótszy. Z wczesnością związana jest plenność kukurydzy. Odmiany wcześnie dojrzewające plonują co prawda niżej od pozostałych, ale zbierane ziarno jest relatywnie suche, co znacznie ogranicza koszt jego suszenia, a ponadto można je sprzedać po nieco wyższej cenie niż w pełni jesiennego sezonu kukurydzianego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zebrane wcześnie dają szansę na siew roślin ozimych.

Mieszańce średnio wczesne dojrzewają o 10-12 dni, a średnio późne o 23-25 dni później niż wczesne. Mieszańce średnio późne plonują lepiej niż wczesne o średnio 5-15 proc., lecz cechują się niższym udziałem kolb i późniejszym terminem dojrzewania niż odmiany wczesne. Najmniejszym udziałem kolb i zarazem najwyższym plonowaniem charakteryzują się odmiany późne. Trzeba jednak pamiętać, że wybór zbyt późnej odmiany wiąże się ze wzrostem nakładów na suszenie ziarna, którego wilgotność przy zbiorze jest za wysoka.

W ostatnim roku do Krajowego Rejestru wpisano 21 odmian kukurydzy, w tym 8 z przeznaczeniem do uprawy na ziarno, 5 ma charakter uniwersalny, a 8 na kiszonkę.

ODMIANY NA ZIARNO

Kanonier - FAO 240. Odmiana trójliniowa (TC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia kolbowego w masie kolby nieco powyżej średniego. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb duża, na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia. Bardzo dobry wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji, po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: HR Smolice - Grupa IHAR.

Norico - FAO 240. Odmiana dwuliniowa (SC), średnio wczesna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby średni. Rośliny wysokie, o średniej do małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy (kolb i łodyg) i głownię guzowatą kukurydzy średnia. Na omacnicę prosowiankę średnia do dużej. Wigor wzrostu roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Hodowca: Saatbau Linz eGen, pełnomocnik hodowcy: Saatbau Polska.