Po procesie rejestracji odmiany przechodzą kolejno standardowo badania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO). W ramach tych doświadczeń Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) sprawdza ich plonowanie. Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w danym roku są przedstawiane na tle dwóch lat poprzednich.

W 2015 r. oceniano w ramach PDO 22 odmiany owsa, z czego 16 z przeznaczeniem do uprawy na tereny nizinne, jedną na obszary górskie oraz 5 nagoziarnistych. Wśród badanych odmian owsa dwie - Nawigator i Paskal - wpisano do Krajowego Rejestru (KR) w 2015 r. i również dwie - Harnaś i Amant - w 2014 roku. Pozostałe są odmianami zarejestrowanymi wcześniej, przy czym najstarszą jest Celer, który uzyskał wpis do KR w 2000 r.

Przedstawiamy charakterystykę odmian owsa, które w 2015 roku zostały objęte badaniami COBORU:

Arab (wpisana do Krajowego Rejestru w 2004 r.) - odmiana żółtoziarnista, dość dobrze plonująca. Odporność na helmintosporiozę dość duża, na rdzę źdźbłową i septoriozę liści średnia, na mączniaka i na rdzę wieńcową dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Ziarno o dużym do bardzo dużego udziale łuski, dość dużej masie 1000 ziaren, dość dużej gęstości, dość dobrym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i małej tłuszczu. Hodowca: HR Danko.

Arden (w KR od 2010 r.) - odmiana żółtoziarnista, dość dobrze plonująca. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na rdzę wieńcową duża do bardzo dużej, na septoriozę liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i helmintosporiozę - przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Udział łuski przeciętny, masa 1000 ziaren mała, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna małe. Zawartość białka i tłuszczu mała. Hodowca: HR Danko.

Berdysz (w KR od 2008 r.) - odmiana żółtoziarnista o przeciętnej plenności. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na rdzę źdźbłową dość duża, na mączniaka, rdzę wieńcową, helmintosporiozę i septoriozę liści średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Ziarno o dużym udziale łuski, dość małej masie 1000 ziaren, dość małej gęstości w stanie zsypnym, średnim wyrównaniu oraz dość dużej zawartości białka i bardzo małej tłuszczu. Hodowca: HR Danko.