Wraz z ruszeniem wegetacji na plantacjach zbóż może okazać się, że duża część roślin porażona jest przez sprawców chorób. Tylko prawidłowo wykonana w tym okresie ochrona przy użyciu fungicydów zapewni producentom rolnym spokojną wiosnę, a w końcowym rozrachunku prawidłowy rozwój roślin. Tylko szybkie i prawidłowe rozpoznanie objawów powodowanych przez grzyby chorobotwórcze pozwala na utrzymanie plantacji w odpowiedniej kondycji fitosanitarnej. Okres wiosenny to czas, w którym ze względu na nadmiar pracy bardzo łatwo przeoczyć najwłaściwszy moment wykonania zabiegów z użyciem fungicydów w ochronie zbóż, tzw. zabieg T1. Zabieg ten, o ile wykonany jest w prawidłowej fazie rozwoju zbóż (BBCH 29-32), stanowi bardzo ważny element kompleksowej ochrony zbóż i ma na celu ochronę korzeni, źdźbeł oraz młodych liści przed wy stępującymi w okresie wiosennym sprawcami chorób.

Koniec fazy krzewienia zbóż to okres, w którym dochodzi do porażenia roślin przez sprawców chorób podstawy źdźbła. Mowa tu między innymi o takich chorobach jak łamliwość źdźbła zbóż powodowana przez grzyby Oculimacula yallundae i O. acuformis czy fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, której sprawcy to różne gatunki rodzaju Fusarium. Wśród chorób podstawy źdźbła, które stanowić mogą zagrożenie dla rozwijających się roślin, wymienić należy również zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis) związaną z uprawą zbóż w monokulturze, oraz ostrą oczkową plamistość powodowaną przez grzyb Rhizoctonia cerealis spotykaną częściej w latach o chłodnym i suchym przebiegu pogody. Zgorzel podstawy źdźbła oraz ostra oczkowa plamistość mogą być ograniczane już podczas zaprawiania ziarna zbóż.

Łamliwość źdźbła zbóż oraz fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni ograniczane mogą być natomiast jedynie podczas zabiegu T1 i warto o tym pamiętać. W przypadku niewykonania zabiegu wiosennego, producenci rolni przekonują się o obecności wyżej wymienionych chorób dopiero pod koniec sezonu wegetacyjnego - w czasie, gdy zboża są już wykłoszone, a na polu widoczne są bielejące kłosy pozbawione bardzo często prawidłowo wytworzonych ziarniaków.

Ze względu na trudność rozpoznania początkowych objawów oraz możliwość mylenia poszczególnych chorób zaleca się każdorazowo przed wykonaniem lustracji pobranie reprezentatywnej grupy roślin z pola i wnikliwe oglądanie podstawy źdźbła przy użyciu szkła powiększającego bądź lupy.