Od początku kwietnia w łanach zbóż można już dostrzec chrząszcze skrzypionki zbożowej lub skrzypionki błękitek. Jak podaje IOR PIB w Poznaniu lustracja plantacji pszenicy ozimej wykonana 10 kwietnia w miejscowości Boguchawała (woj. podkarpackie) potwierdziła już dość spory nalot tych szkodników na pszenicę. Wykonując 100 uderzeń czerpakiem entomologicznym odłowiono 26 chrząszczy skrzypionek. Choć chrząszczy odławia się już sporo, rozwój szkodnika zależeć będzie od dalszego przebiegu pogody. Jaja skrzypionki, a nawet młode larwy np. mogą być zmyte z powierzchni liści przez gwałtowny, ulewny deszcz.

Chrząszcze skrzypionek nie są tak groźne jak larwy tego szkodnika. Dorosłe osobniki żerują na najmłodszych częściach roślin żywicielskich i niszczą tkankę miękiszową. Nie są to jednak szkody o znaczeniu gospodarczym. Po dokonaniu żeru uzupełniającego, po kopulacji samica składa jaja od połowy maja przez 5 do 7 tygodni - owalne, lśniąco-żółte jaja pojedynczo lub w krótkich rzędach.

Chrząszcze preferuje gęste łany i rośliny z dużą powierzchnią liści, aby zabezpieczyć dobre odżywianie larw. Wylęgłe larwy najczęściej przed kłoszeniem zbóż, najpierw żerują na dolnych liściach, a następnie wędrują do wyżej położonych liści, aby na nich kontynuować żer. Późnej wychodzące chrząszcze składają jaja także na liściach flagowych i podflagowych. Zazwyczaj licznie występujące larwy szkodnika na tych liściach wymagają zwalczania.

W celu oceny zagrożenia, warto jednak już teraz obserwować rozwój skrzypionek. Stwierdzenie 10–15 chrząszczy na 1m² w uprawach pszenicy ozimej daje podstawę do przewidywania większej liczebności larw na obserwowanej plantacji. Do walki ze skrzypionkami, przystępuje się gdy larwy przekroczą ustalony próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 1-1,5 larwy na jednym źdźble w przypadku zbóż ozimych oraz 0,5-1 larwy na jednym źdźble zbóż jarych.

Chrząszcze skrzypionki zbożowej długości 5-6 mm, pokrywy skrzydeł z podłużnie lekko punktowanymi dołkami o barwie niebiesko-zielonej i metalicznym połyskiem. Przedplecze i odnóża pomarańczowe, głowa i stopy czarne. Chrząszcze skrzypionki błękitek są nieco mniejsze od 4-5 mm długości, jednolicie niebieskie aż po niebiesko- zielone, przedplecze i nogi czarne. Samice składają jaja najczęściej pojedynczo lub w złożach po 2-3 sztuki wzdłuż nerwów liści w pobliżu ich nasady, lub w środku blaszki liściowej głównie po zewnętrznej stronie.

Podobał się artykuł? Podziel się!