Zbliża się czas wysiewu pszenicy, warto wcześniej pomyśleć jaką odmianę wybrać pod zbiory roku 2016. Pomocne w tym celu mogą być wyniki badań prowadzone przez niezależne jednostki naukowe np. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Jednostka ta podała właśnie wyniki plonowania pszenicy z 95 proc. doświadczeń z całej Polski.

Wyższe plony pszenicy ozimej osiągnięto zarówno na przeciętnym poziomie agrotechnicznych a1 (przeciętny poziom), jak i wysokim a2 (wysoki poziom agrotechniki o zwiększonym nawożeniu azotowym, aplikacji dolistnych preparatów wieloskładnikowych, a także ochronie przed wyleganie i chorobami).

Plon wzorca dla a1 wyniósł w 2015 r. 98,9 dt/ha, kiedy w roku 2014 – 88,5 dt/ha, a w 2013 – 72,2 dt/ha, Z kolei dla poziomu a2 również plon wzorca był wyższy i wyniósł w tym roku 109,8 dt/ha, w roku 2014 – 103,4 dt/ha, a w 2013 – 86,4 dt/ha.

Wzorzec w roku 2015 to odmiany takie jak: Patras, RGT Kilimanjaro, Artist, KWS Ozon, w roku 2014: Figura, Patras, Artist, KWS Ozon, a w 2013 r. - Figura, Patras, KWS Ozon, Muszelka.

Najwyższe plony na poziomie a1 osiągnęły odmiany takie jak:
- Silenus – 107 proc. wzorca,
- KWS Dacanto – 106 proc. wzorca,
- Rockefeller – 106 proc. wzorca,
- Linus – 104 proc. wzorca,
- Rotax – 104 proc. wzorca,
- Speedway – 104 proc. wzorca,
- Ohio – 104 proc. wzorca,
- Florus – 103 proc. wzorca,
- Franz – 103 proc. wzorca,
- Kredo – 103 proc. wzorca,
- Janosch – 103 proc. wzorca,
- Skippy – 103 proc. wzorca,
- Tobak – 103 proc. wzorca.

Najwyższe plony pszenicy dla poziomu a2 osiągnęły odmiany:
- KWS Dacanto – 105 proc. wzorca,
- Silenus – 105 proc. wzorca,
- Rockefeller – 105 proc. wzorca,
- Linus – 104 proc. wzorca,
- Franz – 103 proc. wzorca,
- Kredo – 103 proc. wzorca,
- Janosch – 103 proc. wzorca,
- Rotax – 103 proc. wzorca,
- Skippy – 103 proc. wzorca,
- Tobak – 103 proc. wzorca.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!