Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych właśnie udostępnił Wstępne wyniki plonowania zbóż ozimych za rok 2013 na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.


Przedstawiamy badania dotyczące jęczmienia ozimego, bo ten gatunek jest wysiewany jako pierwszy ze zbóż ozimych. Okazuje się, że w tym roku plony są niższe niż w dwóch ostatnich latach i to o średnio 10 dt na ha.

W wypadku jęczmienia w 2013 r. za wzorzec brano takie odmiany jak: Souleyka, Titus, Nickela. Średnio dla poziomu a1 - przeciętny poziom agrotechniki uzyskano plon w wysokości 67,8 dt/ha, a dla a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami - 76,8 dt/ha.

Dokładne dane przygotowane przez COBORU zamieszczone są poniżej. 

Generalnie przy poziomie przeciętnym agrotechniki tylko kilka odmian jęczmienia plonowało powyżej wzorca, który jak już podkreślałam, był w tym sezonie niższy niż w dwóch ostatnich i to znacznie. Plon 107 proc. wzorca dała odmiana SU Melania, 106 proc. - Titus i 104 proc. - Antonella. Jeśli chodzi o wysoki poziom agrotechniki to trochę więcej odmian plonowało powyżej wzorca, albo na tym samym poziomie. Najlepsze okazały się te same odmiany, co dla poziomu a1, konkretnie 106 proc. wzorca plonował SU Melania, 105 proc. - Titus i 104 proc. - Antonella.

Informacja podana przez Ośrodek zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych według stanu na koniec sierpnia, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach.

Podobał się artykuł? Podziel się!