Dokonując gradacji ważności, można przyjąć, że najważniejszymi mikroelementami w uprawie zbóż są miedź i mangan (tabela 1.). Zatem w pierwszej kolejności rolnik powinien zadbać o pokrycie zapotrzebowania zbóż na te składniki, przy czym nie powinien zapominać o pozostałych, szczególnie cynku, gdyż o wysokości plonu decyduje składnik, który znajduje się w minimum w stosunku do potrzeb, choćby były one względnie nieduże (tabela 2.).

 

PLON DECYDUJE

Nawożenie zbóż uzależnione jest przede wszystkim od wysokości plonu, który chcemy uzyskać, a także - choć w mniejszym stopniu - od gatunku uprawianej rośliny. Charakterystyczne jest również to, że ilościowe zapotrzebowanie na mikroelementy w przypadku zbóż nie przekłada się bezpośrednio na gradację ważności, gdyż - jak już wspomniano - najważniejszym mikroskładnikiem jest miedź, która jest pobierana przez zboża w mniejszych ilościach zarówno od manganu, jak i cynku. Zatem znaczenie plonotwórcze (ważność) mikroskładników wynika z funkcji, jaką pełnią w roślinie. Generalnie mikroelementy spełniają rozliczne funkcje fizjologiczne, które można określić jako kontrolne i regulacyjne. Decydują o kierunku i szybkości przebiegu wielu ważnych procesów, jak np. fotosynteza (proces, w wyniku którego odbywa się wzrost i rozwój roślin) czy synteza i przemiany białek. Poza wpływem na powyższe czynniki w uprawie zbóż rola miedzi sprowadza się przede wszystkim do:

  • stymulacji rozwoju systemu korzeniowego;
  • stymulacji krzewienia;
  • zapobiegania redukcji źdźbeł kłosonośnych;
  • kontrolowania metabolizmu azotowego w roślinie;
  • kontroli przemieszczania azotu ze słomy do tworzących się ziarniaków (gwarantuje to zarówno wzrost plonu ziarna, jak i zawartości białka);
  • zwiększenia zdrowotności łanu.
Natomiast rola manganu polega przede wszystkim na: 
  • stymulacji pobierania fosforu, a przez to w sposób pośredni mangan ma wpływ na rozwój systemu korzeniowego i krzewienie;
  • kontroli gospodarki azotowej w roślinie;
  • zwiększeniu zdrowotności roślin.
Jak wynika z powyższego zestawienia, znaczenie miedzi i manganu w uprawie zbóż jest nie do przecenienia i tylko prawidłowe odżywienie roślin tymi składnikami może zapewnić dobrą efektywność nawożenia innymi składnikami pokarmowymi (między innymi azotem i fosforem), a także wysokie plony ziarna o dobrej jakości technologicznej. Dlatego warto sobie postawić pytanie: co zrobić, aby rośliny były prawidłowo zaopatrzone w te składniki? W tym celu należy zapoznać się przede wszystkim z charakterystycznymi objawami niedoborów tych składników, a także przyczynami ich występowania.