Dlaczego tak ważne jest dostosowanie się do tych zasad? Otóż poszczególne herbicydy charakteryzują się różnym tempem rozkładu w glebie. Mogą zatem w dalszej perspektywie czasu wpływać na działanie rośliny następczej. Ten wpływ nie zawsze jest pozytywny, taki jaki byśmy oczekiwali. Niektóre środki mogą bowiem powodować uszkodzenia plantacji roślin następczych. Dlatego musimy zapoznać się z etykietami-instrukcjami, aby się przed tymi stratami ustrzec.

Zalecenie Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu dotyczące następstwa roślin po zaoranych zbożach, w nawiasie substancja czynna środka:
- Agro Diflufenikan 500 SC, Di eF eF 500 SC, Diflanil 500 SC, Diflu 500 SC, Golden Fenikan 500 SC, Helm DFF 500 SC, Legato 500 SC, Mac-Diflufenikan 500 SC, Saper 500 SC (diflufenikan (DFF) - nie uprawiać owsa, rzepaku oraz innych roślin kapustnych. Na glebach lekkich buraków i grochu. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

- Alister 162 OD, Alister Grande 190 OD (diflufenikan (DFF) + jodosulfuron + mezosulfuron) - można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę oraz zboża jare. Wskazana orka.
- Aminopielik D 450 SL, Aminopielik Super 464 SL - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Aminopielik Standard 600 SL (2,4-D) - brak przeciwwskazań, można uprawiać.

- Atlantis 04 WG (jodosulfuron + mezosulfuron) - można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę oraz zboża jare. Wskazana orka.

- Axial 100 EC (pinoksaden) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Boxer 800 EC (prosulfokarb) - można uprawiać pszenicę jarą (informacja spoza etykiety).

- Chwastox D 179 SL (MCPA + dikamba) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Chwastox Trio 540 SL (MCPA + dikamba + mekoprop) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC (diflufenikan (DFF) + izoproturon (IPU) - po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniak, możliwa, ale najmniej zalecana uprawa motylkowatych, oraz buraków.

- Pelikan Plus 550 SC - po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniak, możliwa, ale najmniej zalecana uprawa motylkowatych, oraz buraków.