Związki te tworzone są głównie przez grzyby pleśniowe z rodzaju: Aspergillus, Pennicilium, Fusarium, Alternaria i Claviceps (tab. 1). Najważniejszymi mikotoksynami występującymi w zbożach i tworzonymi w naszych warunkach klimatycznych są: ochratoksyna A (OTA), deoksyniwalenol (DON), zearalenon (ZEA), T-2/HT-2 toksyna. Ochratoksyna A jest wytwarzana podczas przechowywania ziarna, dwie pozostałe są mikotoksynami tworzonymi podczas wegetacji roślin przez grzyby fuzaryjne. Mikotoksyny mają silne działanie toksyczne, rakotwórcze, teratogenne względem organizmów wyższych, a mutagenne i antybiotyczne w stosunku do bakterii. Głównym źródłem narażenia człowieka na działanie tych szkodliwych substancji jest żywność, a u zwierząt pasza.

OCHRATOKSYNA A (OTA)

Ochratoksyna jest wytwarzana przez kilka szczepów grzybów rodzaju Aspergillus i Pencillium. Wytwarzanie ochratoksyny przez grzyby rodzaju Aspergillus następuje w warunkach wysokiej wilgotności i podwyższonej temperatury, podczas gdy kilka szczepów Pencillium może wytwarzać ochratoksynę w niskiej temperaturze, w granicach 5°C. Grzyby te występują powszechnie na przechowywanym ziarnie zbóż. W warunkach podwyższonej wilgotności ziarna w czasie magazynowania może dojść do rozwoju pleśni i wytworzenia ochratoksyny A. Ochratoksyna A występuje w kukurydzy, jęczmieniu, pszenicy, sorgu, życie, owsie i ryżu. Najbardziej narażone na zawartość tej toksyny są produkty zbożowe (pieczywo, mąka, makarony musli), kawa, skażone nią są także piwo, czerwone wino, czerwony sok winogronowy, kakao, rodzynki. Spożywanie produktów skażonych wymienioną mikotoksyną jest niebezpieczne dla zdrowia z uwagi na fakt, że ochratoksyna A ma działanie nefrotoksyczne i rakotwórcze, powoduje wady rozwoju płodu i zaburzenia układu immunologicznego. Odkłada się w nerkach, wątrobie, mięśniach i tkance tłuszczowej. U świń pasza skażona Ochratoksyną A powoduje uszkodzenie nerek. Nie stwierdzono natomiast przechodzenia OTA z paszy do krwi, mleka i mięsa przeżuwaczy, mikroflora znajdująca się w przewodzie pokarmowym rozkłada Ochrtoksynę A. W badaniach stwierdzono, że ochratoksyna A nie pozostaje na zewnątrz ziarniaka zbóż, ale przenika do wnętrza ziarniaka, dlatego występuję nie tylko w paszy, a również w produktach zbożowych.