Jak donosi sygnalizacji Instytutu Ochrony Roślin PIB w kukurydzy notuje się masowy wylęg gąsienic omacnicy prosowianki. Jednocześnie Instytut informuje ze w łanie zaczynają się rozwijać choroby takie jak: drobna i żółta plamistość liści. Jeżeli będzie wykonywany zabieg przeciwko omacnicy, warto go połączyć z użyciem fungicydu. Zabieg wykonany w tym terminie pomoże zabezpieczyć nam kukurydzę przed takimi chorobami jak: żółta plamistość liści, drobna, plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kolb i łodyg, a także rdza kukurydzy.

Poniżej podajemy, krótki opis poszczególnych chorób liści kukurydzy, a na końcu listę preparatów które można stosować w tej uprawie.

- Żółta plamistość liści kukurydzy - zwana również helmintosporiozą, powodowana jest przez sprawcę Setosphaeria turcica. Największe jej nasilenie notuje się w południowych regionach kraju. Rozwojowi choroby sprzyja ciepła i umiarkowanie deszczowa pogoda. Pierwsze objawy pojawiają się na dolnych liściach, później stopniowo przesuwają się coraz wyżej, aż do liści okrywowych kolb. Objawem choroby są szarobrunatne plamy otoczone czerwonobrunatną obwódką. Przebarwienia są owalne, wydłużone, o nieregularnych kształtach. Z czasem plamy łączą się ze sobą a silnie zainfekowane liście zasychają.

- Drobna plamistość liści kukurydzy- chorobę wywołuję grzyb Aureobasidium zea. Objawem choroby są małe plamki (o średnicy 1-4 mm) z czerwonobrunatną obwódką. Początkowo plamy są pojedyncze, a następnie zlewają się ze sobą, atakując znaczną część powierzchni liści, pochwy i liści okrywających kolby. Porażeniu sprzyjają lata chłodne i mokre.

- Fuzarioza kolb – dobrze rozpoznawana przez rolników choroba kukurydzy. Pierwsze objawy chorobowe widoczne są w okresie mlecznej i woskowej dojrzałości ziarna na liściach okrywowych kolb i ziarniakach w postaci białej, różowej lub czerwonej grzybni. Jest to wyjątkowo groźna choroba, gdyż sprawcy fuzariozy kolb posiadają zdolność wytwarzania mikotoksyn, groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt substancji. Rozwojowi fuzariozy kolb sprzyjają lata ciepłe i wilgotne oraz uszkodzenia powodowane przez szkodniki, a zwłaszcza omacnicę prosowiankę.