Ozima forma jęczmienia uprawiana jest głównie na cele paszowe. Udział jęczmienia w strukturze zasiewów wg danych GUS w 2015 roku wynosi 7,8 proc.

Aktualnie na liście odmian zalecanych (LZO) jęczmienia ozimego na rok 2016 wpisanych jest 12 odmian. Została ona odmłodzona, tzn. dominują odmiany wpisane do Krajowego Rejestru od 2011 roku. Odmian zagranicznych jest 7, a polskich 5. Spośród nich 11 to odmiany wielorzędowe. Jedynie SU Vireni jest odmianą dwurzędową. Wszystkie z nich są odmianami populacyjnymi. Wszystkie odmiany jęczmienia ozimego wpisane na LZO widnieją w Krajowym Rejestrze (KR).

Najczęściej pojawiające się odmiany w poszczególnych województwach to Antonella i Titus. Obydwie zalecane są do uprawy w 10 województwach. Najrzadziej pojawia się Scarpia (w dwóch województwach) i Bartosz (jedynie w woj. opolskim).

Poniżej prezentujemy charakterystyki odmian figurujące na LZO. Uszeregowane są od najnowszych do najstarszych.

ODMIANY WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU W 2014 R.

SU Vireni - odmiana dwurzędowa, typu pastewnego.

Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Plenność na poziomie najlepszych odmian dwurzędowych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia.

Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia; na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia - dość mała.

Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: S aaten-Union Polska sp. z o.o.

ODMIANY WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU W 2013 R.

Zenek - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego.

Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość dobra.

Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża; na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia; na ciemnobrunatną plamistość - dość mała.

Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.