Zasiewy kukurydzy w większości krajów unijnych zostały zakończone. Pomimo odnotowanych opóźnień w Niemczech i Francji kondycja upraw jest dobra, co pozwala na formułowanie optymistycznych prognoz. Do zwyżki zbiorów przyczyni się zarówno większy areał upraw, jak i lepsze plonowanie. Największe wzrosty produkcji spodziewane są w krajach Europy Wschodniej, które w ubiegłym roku doświadczyły negatywnych skutków długotrwałej suszy. Większy areał i dobre warunki pogodowe pozwolą na lepsze zbiory w Rumunii, które prognozowane są w wysokości ok. 8 mln ton, wobec 4,1 mln ton sezon wcześniej. Znacząca zwyżka produkcji przewidywana jest również na Węgrzech - z 3,5 mln ton w 2007 r. do 7,3 mln ton.

Kukurydza raczej dopisze także w zachodniej części kontynentu. Dobrych zbiorów spodziewają się Włochy, głównie dzięki zwiększeniu powierzchni upraw - o 3,4% do 1,09 mln ha. Nieco gorzej sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie prognozowany jest nieznaczny spadek produkcji w porównaniu z ubiegłym sezonem - do 3,68 mln ton wobec 3,8 mln ton sezon wcześniej i to pomimo zwiększenia areału upraw o 17 tys. ha do 420 tys. ha. Główną przyczyną oczekiwanego spadku zbiorów są opóźnienia w zasiewach spowodowane wilgotną i chłodną pogodą oraz następującym po niej okresem suszy. Kondycja upraw nie jest jednak "katastrofalna", a zbiory nadal będą dość dobre. Podobnie niewielki spadek produkcji spodziewany jest we Francji, zajmującej pierwsze miejsce w unijnej produkcji kukurydzy.

Tutaj, podobnie jak w Niemczech, w zasiewach przeszkadzała niekorzystna aura - obfite deszcze na początku maja. Ponadto około 10-20% planowanego areału upraw nadal nie zostało obsiane, głównie w południowo-zachodniej części kraju. Późniejsze zasiewy mają niekorzystny wpływ na wzrost roślin i plonowanie. Niemniej jednak dobre warunki pogodowe w drugiej połowie maja powinny w dużej części zrekompensować początkowe problemy. Strategie Grains ocenia tegoroczne zbiory kukurydzy we Francji na 14,4 mln ton, tj. o ok. 5% w stosunku do poprzedniego sezonu. Nie najgorzej sytuacja przedstawia się w Hiszpanii - gdzie zbiory powinny być przynajmniej na poziomie ubiegłorocznym. W zeszłym sezonie hiszpańscy rolnicy zebrali 3,52 mln ton kukurydzy.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Reuters

Podobał się artykuł? Podziel się!