Z analizy przedstawionej przez prof. Tadeusza Michalskiego z Akademii Rolniczej w Poznaniu, a jednocześnie Prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, wynika, że głównymi czynnikami ograniczającymi zwiększanie areału uprawy kukurydzy na ziarno w naszym kraju są wzrost cen nośników energii i rosnące koszty suszenia. Z tego powodu opłaca się suszyć tylko ziarno o wilgotności do 30 procent. Koszt produkcji 1 tony kukurydzy bez suszenia waha się, wg wyliczeń prof. Tadeusza Michalskiego, od 240 do ponad 340 zł, zależnie od wielkości plonów. Aby w uprawie kukurydzy uzyskać dochód rolniczy, jak w pszenicy ozimej konsumpcyjnej, koszty suszenia muszą się zmieścić od 459 zł na hektar (przy plonie 7 t kukurydzy z hektara) do niecałych 2000 zł na hektar (przy plonie 11 t/ha). Dla porównaniu przyjęto, że pszenica daje z hektara 6 ton ziarna. Maksymalne koszty suszenia, które rolnik może ponieść, wyliczono jako różnicę pomiędzy dochodem rolniczym w uprawie kukurydzy (bez kosztów suszenia) a  uprawą pszenicy. Na przykład dla plonu 7 t kukurydzy z hektara wynoszą one: 1218 – 759 = 459 zł/ha. W związku z tym maksymalny koszt suszenia tony mokrego ziarna (o wilgotności 30 proc.) powinien mieścić się pomiędzy 53 (7 t/ha) a niecałe 150 zł (11 t/ha). Do wyliczeń prof. Tadeusz Michalski przyjął cenę skupu pszenicy w wysokości 440 zł, bo trudno uznać, aby tegoroczne ceny dochodzące do 600 zł były normalne i mogły się ponownie powtórzyć.

Duże nadzieje rolnicy wiążą z pracą hodowców kukurydzy. Powinni oni dążyć do uzyskiwania jak najmniejszej zawartości wody w zbieranym ziarnie, a celem nadrzędnym musi być wczesność odmiany. Im wcześniejsze odmiany, tym pewniejszy efekt produkcyjny. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na tempo oddawania wody z ziarna, które powinno być jak największe.

Regionalne różnice
Możliwe jest, zdaniem ekspertów, rozszerzanie uprawy kukurydzy na ziarno na północ kraju. Warunkiem jest odpowiedni dobór odmian. Plony mogą być nawet większe, a indeks plonowania jest podobny jak w Polsce centralnej i południowo-zachodniej. Indeks plonowania to iloczyn plonu i dwukrotnej zawartości suchej masy w ziarnie, podzielony przez 100. Informuje on o zdolności odmiany do produkcji wysokiego plonu suchej masy.