W zbożach obecne są 3 stadia rozwojowe skrzypionki. Na liściach obserwuje się żarłoczne larwy, które intensywnie żerują głównie na liściu flagowym, można odnaleźć jeszcze sporą liczbę jaj, jak również dorosłe osobniki.

Według sygnalizacji IOR z Poznania z miejscowości Boguchwała podczas lustracji pól jęczmienia jarego dokonanej dnia 31.05.2014 roku na 100 roślinach stwierdzono 72 jaja oraz 21 larw skrzypionki. Po 100 zagarnięciach czerpakiem wyłapano 201 chrząszczy.

W tej samej miejscowości, ale na pszenżycie ozimym z kolei na 100 roślinach stwierdzono 13 jaj skrzypionek i 28 larw. Nie odnotowano natomiast w oziminie chrząszczy skrzypionek. Oznacza to, że dorosłe osobniki przeleciały na delikatniejsze zboża jare i tam szkodnik może jeszcze kontynuować składanie jaj.

Bardzo duże nasilenie skrzypionki IOR PIB w Poznaniu zanotował także w jęczmieniu jarym w miejscowości Baborówko. W większości przypadków w tym regionie Instytut zaleca użycie insektycydów.

Przypominamy, że dla zbóż jarych próg ekonomicznej szkodliwości jest niższy niż dla ozimych i wynosi on 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Skrzypionka jest wrażliwa na większość insektycydów i z jej zwalczaniem nie ma większych problemów. Do zwalczania larw można użyć zarejestrowane w uprawach zbożowych preparaty (jest ich obecnie 65), które są oparte na następujących substancjach aktywnych: cypermetryna, alfa- cypermetryna, beta - cyflutryna, zeta-cypermetryna, lambda-cyhalotryna,  gamma-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, chloropiryfos, dimetoat. Przypominamy jednocześnie, że związku z grupy pyretroidów powinno się aplikować w temperaturze poniżej 20°C. 

Warto tu zaznaczyć, że przy okazji zwalczania skrzypionek ograniczy się rozwój mszyc i wciornastków, które coraz liczniej występują w zbożach.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!