Według analizy raporty FAMMU/FAPA w I półroczu 2015 r. wartość eksportu ziarna zbóż z Polski wyniosła 659 mln EUR w porównaniu do 456,4 mln EUR w I półroczu 2014 r. Ilościowo eksport osiągnął 3,39 mln ton wobec 2,3 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. W tym czasie najwyższy udział w strukturze eksportu ziarna zbóż miała pszenica – 74 proc. w ujęciu ilościowym i 76 proc. w ujęciu wartościowym. Drugie miejsce przypadło kukurydzy (10 proc. w ujęciu ilościowym i 9 proc. wartościowo). Na trzeciej pozycji w sprzedaży znalazły się takie gatunki jak: gryka, proso i mozga kanaryjska – łącznie 8 proc. ilościowo i 7 proc. wartościowo.

Wolumen eksportu zbóż i produktów przetwórstwa zbożowego z Polski zwiększył się – z 2808 tys. t. w I połowie 2014 r. do 3932 tys. t. W ten sposób wygenerowano wpływy w wysokości 1397,8 mln euro, przekraczające znacznie te z I połowy 2014 r. wynoszące 1094,8 mln euro.

Wzrost eksportu ziarna zbożowego w I połowie 2015 r. był kontynuacją dobrych wyników sprzedaży odnotowywanej od początku sezonu handlowego 2014/15. Wolumen wywozu zwiększył się z 2313 tys. t. do 3386 tys. t., a jego wartość – z 456 mln euro do 659 mln euro. Wzrósł eksport przede wszystkim pszenicy. W dużo mniejszym stopniu zwiększyła się sprzedaż zagraniczna takich gatunków jak owies czy gryka. Odnotowane wzrosty z nadwyżką zrekompensowały spadki wywozu kukurydzy, żyta i jęczmienia.

Znaczne przychody w eksporcie produktów handlu zbożem i produktami przetwórstwa zbożowego generuje sprzedaż zagraniczna produktów wysoko przetworzonych, takich jak pieczywo i wyroby piekarskie, płatki zbożowe i makarony. Od wielu lat wzrasta zarówno wartość, jak i wolumen ich eksportu. W I połowie 2015 r. wartość wywozu wysoko przetworzonych produktów przetwórstwa zbożowego zwiększyła się z 555 mln EUR do 647 mln EUR. W ujęciu ilościowy sprzedaż wzrosła z 245 tys. t. do 263 tys. t.

Podobał się artykuł? Podziel się!