zboża; pszenica; jęczmień; jakość ziarna; zboża paszowe; przechowywanie ziarna;  ceny skupu zbóż; BASF; biopaliwa; etanol; biomasa, skup interwencyjny, mikotoksyny; DON; rynek rolny;

Europa zasypana zbożem

Arkadiusz Artyszak

Duże zapasy ubiegłorocznego zboża w Europie spowodowały znaczne obniżenie cen skup ziarna w tym sezonie. Co będzie dalej i co zrobić z nadwyżką? O tym dyskutowano w połowie września w miejscowości Binshof w Niemczech na konferencji zorganizowanej przez firmę BASF.

W Czechach w ubiegłym roku zebrano 8,8 mln t zbóż, czyli o 1,8 mln t więcej niż średnio w ostatnich latach - poinformował Dawid Bouma z czasopisma „Uroda” z Czech. Tegoroczne zbiory były mniejsze i wyniosły 6,8 mln t. Deszczowa pogoda przed żniwami spowodowała znaczne pogorszenie jakości ziarna. Z tego powodu w Czechach będzie brakować pszenicy konsumpcyjnej o bardzo wysokiej jakości. We wrześniu tona pszenicy konsumpcyjnej kosztowała 94, a paszowa 76 euro. Szacuje się, że cena tony pszenicy o najlepszej jakości w Czechach może osiągnąć 103 euro, czyli wyższą niż wynosi cena interwencyjna. Tymczasem tegoroczne koszty produkcji jednej tony wahają się, w zależności od skali i intensywności uprawy, od 90 do 93 euro. Oznacza to, że ceny zbóż paszowych nie pokrywają kosztów produkcji. Są one znacznie większe niż przed rokiem z powodu wzrostu cen paliwa, ale także wyższej wilgotności ziarna i konieczności jego dosuszania. Dlatego, zdaniem czeskiej Izby Rolniczej, nakłady na przeprowadzenie żniw tegorocznych były o prawie 26 mln euro większe niż przed rokiem!

Stosunkowo najmniejszym wahaniom podlega cena jęczmienia jarego, a jego zbiory w ostatnich dwóch latach wynoszą ok. 1,7 mln t, z czego połowa zużywana jest do produkcji piwa. Dlatego właśnie jęczmień browarny stabilizuje rynek, bo jego odbiorcy zawierają kontrakty z rolnikami, a produkcja i eksport piwa wzrasta co roku. W lipcu br. cena jęczmienia wynosiła 106 euro, a przed rokiem 134 euro. Dawid Bouma szacuje, że tegoroczny skup interwencyjny może objąć ok. 800 tys. t ziarna, z tym decydujący wpływ na jego skalę będzie miała jakość zboża. Będzie to o 100 tys. t mniej niż w ostatnim sezonie.