Produkcja pszenicy jest na poziomie bardzo zbliżonym do roku ubiegłego, w 2014 roku zebrano 61,3 mln ton. Tegoroczny wzrost powierzchni upraw zrównoważył skutek gorszych plonów. Natomiast w przypadku jęczmienia odnotowano 15 proc. spadek zbiorów (rok do roku). Produkcja kukurydzy wzrosła o 15 proc., do 13 mln ton dzięki zwiększeniu obszaru upraw i poprawie plonowania.

Obecnie warunki pogodowe dla upraw zbóż ozimych są w przewadze dobre, wyjątek stanowią niektóre południowe regiony Rosji, gdzie odnotowuje się suszę. W tych rejonach farmerzy oczekują poprawy warunków pogodowych, a zboża będą siane do końca października.

Prognozy rządowe podają, że areał zbóż ozimych na zbiór w 2016 roku wyniesie 18 mln ha, tj. o 1 mln ha więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Eksport zbóż z Rosji w sezonie 2015/16 jest prognozowany na 30,2 mln ton, nieznacznie tylko poniżej rekordu odnotowanego w poprzednim sezonie.

Sprzedaż zagraniczna szacowana jest o 45 proc. wyższa w porównaniu do średniej 5-letniej. Największy udział w rosyjskim eksporcie ma pszenica – około 74 proc. w ujęciu ilościowym. Resztę stanowi jęczmień, kukurydza oraz żyto.

Rosyjskie zboża trafiają przede wszystkim na rynek Egiptu oraz Turcji, informuje FAMMU/FAPA za FAO. W bieżącym sezonie ceny w rosyjskim eksporcie pszenicy konsumpcyjnej charakteryzuje tendencja spadkowa. Dwa główne czynniki wpływają na jej utrzymywanie się: wysoka podaż, zwłaszcza po tegorocznym urodzaju oraz deprecjacja rubla. We wrześniu br. ceny eksportowe rosyjskiej pszenicy konsumpcyjnej kształtowały się na poziomie ok. 1/3 niższym niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Podobał się artykuł? Podziel się!