Scenariusz dotychczasowej wegetacji ozimin jest bardzo podobny do tego sprzed roku. Długa i ciepła jesień, oraz umiarkowana zima, pozwoliły na niemalże nieprzerwaną wegetację roślin. Oziminy wyglądają dość dobrze, nie ma do nich większych zastrzeżeń. Wiele jednak jeszcze będzie zależeć od warunków przedwiośnia, które to mają często duży wpływ na ogólne przezimowanie roślin.

ANALIZA JESIENNEJ WEGETACJI

Wrzesień w centralnej i północno-wschodniej części kraju był wyjątkowo suchy i ciepły, z opadami poniżej średniej wieloletniej. Spowodowało to w tych regionach problemy z przygotowaniem gleby do siewu zbóż. Wcześnie siana pszenica często trafiała w przesuszoną glebę, co przedłużało jej wschody. W pozostałych częściach kraju wschody były pełne i raczej nie przeciągały się w czasie. Także październik był ciepły i suchy, przyniósł jednak trochę wilgoci i dzięki temu stwarzał dobre warunki dla wzrostu zbóż ozimych. Listopad był trzecim z rzędu suchym i ciepłym miesiącem, sprzyjającym wegetacji, głównie zbożom sianym po terminie. Spowolnienie procesów fizjologicznych roślin rozpoczęło się ok. 25 listopada, na skutek pierwszych nocnych przymrozków. Pszenica z wczesnych siewów uzyskała wówczas fazę 3-4 rozkrzewień. Siana w terminach późniejszych (pierwsza dekada października) zazwyczaj wytworzyła 2-3 rozkrzewienia. Wysiana w terminie opóźnionym (2 dekada października) wytworzyła maksymalnie 2-3 liście, natomiast zasiana pod koniec października, a nawet na początku listopada powschodziła i na koniec listopada była w fazie 1-2 liści lub szpilki.

Niestety przedłużająca się jesień sprzyjała silnym infekcjom zbóż mączniakiem prawdziwym oraz septoriozą liści, lokalnie pojawiły się także rdze. Jesienią notowano również silniejszą niż zazwyczaj presję chorób podsuszkowych. W zbożach długi okres ciepłej pogody sprzyjał nalotom mszyc i skoczków (wektorów groźnych dla zbóż wirusów).

Zmienne, ale umiarkowane warunki pogodowe podczas tegorocznej zimy nie zahamowały w pełni wegetacji. Zwłaszcza w styczniu na skutek dodatnich temperatur obserwowano wznowienie fizjologicznych procesów życiowych ozimin.