Rok 2012 był rekordowy dla produkcji kukurydzy, zwłaszcza ziarnowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory oceniono na ponad 4 mln t.

Wzrosło wówczas zainteresowanie siewem tej rośliny i tym samym zapotrzebowanie na materiał siewny. Zdaniem specjalistów, w tym sezonie należy zamawiać nasiona kukurydzy możliwie wcześnie, aby otrzymać to, co się chce - konkretną odmianę, bo w końcowej fazie sezonu - w kwietniu, może być za późno. Dostępność nasion z każdym dniem się jednak zmienia, dlatego najlepiej pytać dystrybutorów o dostępność odmian, bo wiele zależy od regionu, firmy czy w konsekwencji - odmiany. Bardzo dobrze "schodzą" odmiany ziarnowe właśnie z grupy wczesnych.

O problemie z dostępnością materiału siewnego mówiło się już w roku ubiegłym i to w kontekście całej Unii Europejskiej. Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) przewidywała na koniec czerwca 2012 r. znaczny spadek zapasów materiału siewnego kukurydzy w UE. Ta prognoza, zdaniem Federacji, nie tylko się sprawdziła, ale uległa pogorszeniu, ponieważ stosunek "zapasy/ zapotrzebowanie" wyniósł 32 proc., czyli poziom zdecydowanie zbyt niski.

Prognozowała też, że w sytuacji utrzymywania się wysokich cen kukurydzy ziarnowej, w nowym sezonie można spodziewać się wysokiego zapotrzebowania na materiał siewny kukurydzy wobec podaży, która będzie niższa, niż zakładano. Do tego dochodzi też susza w wielu krajach produkcji nasiennej, zwłaszcza na Słowacji, w Rumunii, na Węgrzech i w krajach bałkańskich.

U nas w Polsce też wszystko wskazuje na to, że rok 2013 również upłynie pod znakiem kukurydzy, zainteresowanie nasionami jest bardzo duże.

Które odmiany są polecane przez hodowców?

- Wybierając odmiany wczesne, rolnik chce albo wcześnie zebrać, albo późno posiać. Odmiany te muszą zgromadzić mniej jednostek ciepła określanych dla kukurydzy STE (suma temperatur efektywnych), aby osiągnęły dojrzałość do zbioru na kiszonkę (minimalny poziom suchej masy całej rośliny w okolicach 28-30 proc.) lub do zbioru na ziarno (zwykle faza czarnej plamki na ziarnie i wilgotność około 35 proc. ziarna) - mówi Adam Majewski z KWS Polska.