Przyczyny tego stanu rzeczy są dwie: korzystna sytuacja ekonomiczna w sektorze kukurydzy i wzrost powierzchni uprawy, spowodowany między innymi stratami w uprawach ozimych, przełożyły się szczególnie w Europie Centralnej i Wschodniej na zwiększony popyt na materiał siewny kukurydzy wysokiej jakości.

W związku z redukcją zapasów, w roku 2012 znacznie wzrosła powierzchnia uprawy kukurydzy nasiennej w Unii Europejskiej: łącznie 158 500 ha, w tym 68 500 ha we Francji, 34 000 ha na Węgrzech i 26 000 ha w Rumunii, oraz 28 000 ha na Ukrainie. W chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe dokładne podsumowanie produkcji nasiennej w bieżącym roku, można jednak już stwierdzić, że wysokie temperatury i susza w Europie Centralnej i Wschodniej, a także na Bałkanach spowodowały znaczne obniżenie plonów. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, które zaopatrują niektóre rynki krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, podobnie jak w Europie, z powodu suszy produkcja nasion kukurydzy będzie znacznie niższa od zakładanej.

W sytuacji utrzymywania się wysokich cen kukurydzy ziarnowej, w przyszłym sezonie można spodziewać się wysokiego zapotrzebowania na materiał siewny kukurydzy, wobec podaży, która będzie niższa niż zakładano. W wyniku czego zapasy, na koniec czerwca 2013 r. będą niższe, co w konsekwencji spowoduje utrzymanie wysokiej powierzchnią uprawy kukurydzy nasiennej w roku 2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!