Atrakcyjne ceny kukurydzy zachęciły producentów do zwiększenia areału upraw. W 27 krajach Unii Europejskiej powierzchnia uprawy kukurydzy zwiększyła się średnio o 6 proc. Zwiększenie areału upraw tej rośliny zaobserwowano również w niektórych krajach Europy Wschodniej - na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i Serbii. Jednocześnie zanotowano wzrost popytu na nasiona wysoko plonujących odmian mieszańcowych, pochodzących z zachodnich hodowli. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka sytuacja utrzyma się w sezonie 2011/12. Dobre wyniki ekonomiczne gospodarstw będą sprzyjały popytowi na dobre odmiany pochodzące z francuskiej branży kukurydzy nasiennej.

Nawet jeśli zapasy i produkcja kukurydzy w 2011 r. we Francji pozwolą na zaspokojenie ogólnego popytu, dostępność niektórych odmian będzie ograniczona i ich zapasy szybko się skończą.

W dniu 30. czerwca 2010 zapasy nasion w Europie stanowiły 75 proc. rocznej sprzedaży. Dokładniejsze dane na temat skali zmniejszenia zapasów w dniu 30. czerwca 2011 oraz prognozy podaży w nowym sezonie będą podane w czasie walnego zgromadzenia FNPSMS, które odbędzie się 6. września br. w Grenoble (Francja).

Francja jest największym producentem nasion kukurydzy w Europie oraz ich największym światowym eksporterem. Uprawy nasienne kukurydzy we Francji zajmują powierzchnię 50 tys. ha. Corocznie produkowane jest 180 tys. t nasion, z czego 55 proc. przeznaczane jest na eksport, głównie na rynki krajów europejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!