Gęstość siewu ma wpływ na rozwój chorób, prześwietlenie łanu, a przede wszystkim obsadę kłosów na jednostce powierzchni. Zbyt gęsty może przyczynić się do wyleganie, rozwoju chorób grzybowych, co z reguły skłania rolników do zastosowania środków ochrony roślin. Rośliny słabiej się krzewią, co również nie pozostaje bez znaczenia na finalną wysokość plonu.

Z kolei zbyt rzadki siew również nie jest wskazany. Dlaczego? Przyczynia się bowiem do niedostatecznej obsady kłosów, słabego zwarcia łanu, co powoduje intensywny rozwój chwastów, a tym samym obniża plon zbóż.

Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony roślin np. jęczmienia ozimego istotny wpływ gęstości siewu na plon ziarna wynika stąd, że decyduje ona o stopniu konkurencji między roślinami o światło, wodę i składniki pokarmowe. - W miarę zwiększania zagęszczenia roślin w łanie zmniejsza się penetracja światła, ogranicza krzewistość roślin, wzrasta ich wypadanie oraz podatność na wyleganie i porażenie chorobami. Nadmiernemu zwiększaniu obsady roślin i kłosów towarzyszy spadek liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren (MTZ). Zbyt mała ilość wysiewu nie pozwala na uzyskanie dużego plonu, z powodu niewystarczającej obsady kłosów, pomimo dużej w tych warunkach produkcyjności kłosa – czytamy.

Gęstość siewu ma swoje uzasadnienie w zależności od warunków glebowych, stanowiska, czyli zasobności w składniki mineralne i w wodę. Wpływ ma też odmiana (zróżnicowanie wymagań świetlnych, zdolność do rozkrzewienia się, podatność na choroby i wyleganie) i termin siewu.
Generalnie istnieje zasada, że gdy termin siewu jest opóźniony, wówczas poleca się zwiększyć normę wysiewu, ale nie więcej niż o 10-15 proc. W ten sposób rekompensuje się „stracony” czas.

Dodatkowo na gorszych stanowiskach również zaleca się zwiększenie normy wysiewu. Dlaczego? Przyjmuje się, że w tych trudnych warunkach roślina będzie się słabiej krzewić, dotyczy to zwłaszcza odczynu gleby, np. jęczmień jest bardzo wrażliwy na niskie pH.

Co ważne przed siewem powszechnie stosowanych siewników rzędowych , trzeba je wykalibrować przeprowadzając tzw. próbę kręconą, która pozwoli określić masę wysiewanych ziaren na ha.

Ilość wysiewu oblicza się według znanego wzoru:
Masa ziarna wysiewanego (kg) to iloczyn takich wartości jak: 100 i zalecanej ilości wysiewu (mln) i masy 1000 ziaren (g); dzielony na zdolność kiełkowanie (proc.).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!