Przeciętnie cykl produkcyjny upraw ozimych trwa ok. 10 miesięcy. Przez cały okres wegetacji wymagają one nawożenia oraz pełnej ochrony przed chorobami, chwastami i szkodnikami. Pod koniec wegetacji, gdy spodziewamy się wysokiego i jakościowo dobrego plonu, nie powinno się go zmarnować. Dlatego też w tym okresie zalecane są wszelkie formy stosowania agrochemikaliów ułatwiających zbiór, czyli praktycznie zapobiegających osypywaniu się nasion. Jeżeli podczas tego zabiegu zniszczymy chwasty, zwłaszcza wieloletnie, tym lepiej.

Jednym z podstawowych zabiegów ułatwiających zbiór jest desykacja. Często wykorzystywanym produktem do tego zabiegu jest nieselektywnie działający glifosat. Ta substancja czynna nie jest zalecana na plantacje nasienne. Glifosat powoduje gwałtowne wysuszenie kiełków, co jest równoznaczne ze śmiercią nasion (ziarniaków). Wśród niektórych plantatorów istnieje przekonanie, że w momencie desykacji nasiona (ziarniaki) są na tyle wykształcone, że nic im nie grozi. Powołują się przy tym na zabiegi sprawdzone w praktyce. Nie można wykluczyć, że taki zabieg może się "udać", niemniej nie namawiałbym do jego praktykowania.

Aktualnie w kraju są zarejestrowane 72 produkty zawierające glifosat. Jedynie kilka z nich nie posiada zaleceń stosowania do desykacji. Natomiast uwzględniając łączne stosowanie z różnymi adiuwantami, dysponujemy blisko stu wariantami zastosowania glifosatu!

Przy tak znacznej liczbie zarejestrowanych na przestrzeni wielu lat kombinacji, z jednej strony nie dziwi ich różnorodność. Mogły to spowodować różne wymogi i zmieniające się procedury. Z drugiej, bardzo zaskakuje, jak identyczna substancja czynna może być tak odmiennie stosowana pod względem dawek, dodatków adiutantów, a zwłaszcza zakresu zaleceń dotyczących możliwości stosowania w poszczególnych gatunkach zbóż. Ze względu na wykorzystanie oficjalnych zaleceń przez praktykę jest to znaczne utrudnienie. W zamieszczonej tabeli zestawiono wszystkie aktualne, oficjalnie zarejestrowane możliwości wykorzystania glifosatu do desykacji zbóż i rzepaku. Szczególną uwagę należy zwrócić na listę gatunków zbóż z uwzględnieniem form jarych i ozimych.