Tzw. zabieg T2 wykonuje się przeważnie od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do widocznych pierwszych ości. Chroni on rośliny głównie przed takimi chorobami jak mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści i plew i wreszcie brunatna plamistość liści – zwana DTR (grzyb który powoduje tę chorobę nazywa się Dreschlera tritici-repentis).

Pierwsze komunikaty wystąpienia tej choroby w pszenżycie były już podane na łamach farmer.pl. Brunatna plamistość może pojawić się nie tylko w pszenżycie – zarówno w formie ozimej i jarej, ale też w pszenicy i życie.

Bardzo często występuje na polach, gdzie uprawia się pszenicę kolejny już rok, albo też gdzie wysiane zostały odmiany podatne właśnie na nią. Znaczenie tej choroby wzrasta, a niestety straty, które powoduje mogą skutkować znaczną obniżką plonu (sięgającą nawet 50 proc.).

Jak się objawia? Charakterystyczne dla brunatnej plamistości jest najpierw pojawienie się małych, owalnych, żółtawobrązowych plam z ciemnym punktowym środkiem. Następnie wraz z rozwojem choroby zaobserwować można nieregularnie obramowane zbrązowienia z żółtym polem wokół i ciemnym środkiem infekcji.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla brunatnej plamistości w fazie kłoszenia wynosi 5 proc. liści z pierwszymi objawami porażenia.

Lista fungicydów dedykowanych tej chorobie jest bardzo rozbudowana. Bazuje głównie na preparatach z grupy triazoli, strobiluryn, ale można też spotkać fungicydy z nowszych grup takich jak karboksyamidy czy ortofenyloamidy. Podczas ich aplikacji należy pamiętać o przemiennym stosowaniu środków ochrony właśnie z różnych grup chemicznych, o odmiennym działaniu, a także zawierające najlepiej kilka substancji czynnych. W ten sposób ogranicza się ryzyko odporności fungicydów na patogeny.

Poniżej przedstawiamy wybrane preparaty do walki z brunatną plamistością liści w uprawie pszenicy ozimej na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w nawiasie substancja czynna):
- Acanto 250 SC (pikoksystrobina),
- Acanto Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Adexar 125 EC (fluksapyroksad,epoksykonazol),
- Adexar Plus (piraklostrobina, fluksapyroksad, epoksykonazol),
- Allegro 250 SC (krezoksym metylu, epoksykonazol),
- Amistar 250 SC (azoksystrobina),
- Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Aviator Xpro 225 EC (protiokonazol, biksafen),
- Bell 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Boogie Xpro 400 EC (spiroksamina, protiokonazol, biksafen),
- Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, metrafenon,epoksykonazol),
- Chefara 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Corbel 750 EC (fenpropimorf),
- Credo 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Diskobol 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Dobromir 250 SC (azoksystrobina),
- Domnic 250 EW (tebukonazol),
- Duett Star 334 SE (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Duett Ultra 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Eminent Star 312 SE (chlorotalonil, tetrakonazol),
- Erasmus 250 EW (tebukonazol),
- Falcon 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
- Fandango 200 EC (protiokonazol, fluoksastrobina),
- Galileo 250 SC (pikoksystrobina),
- Halny 200 EC (proquinazid),
- Helicur 250 EW (tebukonazol),
- Input 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Intizam 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Juwel TT 483 SE (fenpropimorf, epoksykonazol, krezoksym metylu),
- Lerak 200 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Martens 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Menara 410 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Mirador 250 SC (azoksystrobina),
- Mirador Forte 160 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Moderator 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Mondatak 450 EC (prochloraz),
- Ogam (epoksykonazol, krezoksym metylu),
- Olympus 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Opera Max 147,5 SE (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Oranis 250 SC (pikoksystrobina),
- Orian (tebukonazol),
- Osiris 65 EC (epoksykonazol, metkonazol),
- Pixel Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Plinker 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Proline Max 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol),
- Raster 125 SC (epoksykonazol),
- Rekord 125 SC (epoksykonazol),
- Respekto 125 SC (epoksykonazol),
- Reveller 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
- Riza 250 EW (tebukonazol),
- Rubric 125 SC (epoksykonazol),
- Seguris 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
- Soligor 425 EC (spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol), -
- Sparta 250 EW (tebukonazol),
- Spekfree 430 SC (tebukonazol),
- Starpro 430 SC (tebukonazol),
- Swing Plus (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Swing Top 183 SC (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Tango Star (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Tarcza Łan 250 EW (tebukonazol),
- Tebu 250 EW (tebukonazol),
- Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Tern Premium 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Tilt Turbo 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Toledo 250 EW (tebukonazol),
- Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy),
- Track 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Treoris 350 SC (chlorotalonil, pentiopyrad),
- Troja 250 EW (tebukonazol),
- Vareon 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Ventur 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Vertisan 200 EC (pentiopyrad),
- Vista 228 SE (prochloraz, fluchinkonazol),
- Wirtuoz 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Yamato 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Zafir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zantara 216 EC (tebukonazol, biksafen),
- Zenit 575 EC (fenpropidyna, propikonazol).

Podobał się artykuł? Podziel się!