Jak podaje GUS największe straty w powierzchni sięgające 50 proc. i więcej powierzchni plantacji upraw ozimych odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim. Nieznaczne szkody w uprawach ozimych zaobserwowano w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i małopolskim.

Występujący w marcu niedobór opadów przyczynił się w wielu rejonach kraju do przesuszenia wierzchniej warstwy gleby, co niekorzystnie wpłynęło na stan zasiewów upraw ozimych. Plantacje zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku ozimego rolnicy zaorują i przesiewają rzepakiem jarym, zbożami jarymi oraz kukurydzą. Przewiduje się więc zwiększenie powierzchni zasiewów zbóż jarych, a także powierzchni uprawy ziemniaków, kukurydzy oraz strączkowych pastewnych - podaje GUS.

Główną przyczyną wystąpienia szkód zimowych były silne mrozy, duże wahania temperatury powietrza i wysuszające wiatry, a w mniejszym stopniu pleśń śniegowa i wyprzenia. Ponadto uszkodzenia były spowodowane utrzymującymi się na polach zastoiskami wody na przedwiośniu. Znaczne wahania temperatury między dniem i nocą powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu. Wpływało to niekorzystnie na system korzeniowy roślin i powodowało uszkadzania roślin. W efekcie konieczne było dokonywanie zaorań i przesiewów.

Podobał się artykuł? Podziel się!