- Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła w minionym roku 7511,8 tys. ha i była zbliżona do powierzchni z roku wcześniejszego. Uprawę zbóż prowadziło 1111,0 tys. gospodarstw rolnych. W 2015 r. powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 6749,7 tys. W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się nadal tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. Największą powierzchnię uprawy w ogólnej powierzchni zbóż zajmuje pszenica – 31,9 proc., a następnie pszenżyto 20,2 proc. – podaje GUS.

Areał uprawy ziemniaka wyniósł 292,5 tys. ha (bez powierzchni uprawy ziemniaków w ogrodach przydomowych) i zwiększyła się w stosunku do 2014 r. o 25,3 tys. ha (o 5,9 proc.). W powierzchni zasiewów ogółem areał uprawy ziemniaków stanowił 2,7 proc. – porównywalnie jak w roku ubiegłym.

- Powierzchnia uprawy strączkowych jadalnych w 2015 roku wyniosła 91,0 tys. ha (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 71,1 proc.). Strączkowe jadalne uprawiane były w 34,1 tys. gospodarstwach rolnych i stanowiły zaledwie 0,8 proc. ogólnej powierzchni upraw – informuje Urząd.

Rośliny zaliczane do grupy przemysłowych uprawiano na powierzchni 1143,7 tys. ha stanowiącej 10,6 proc. ogólnej powierzchni zasiewów.

– W porównaniu z danymi z 2014 r. jest to mniej o 16,1 tys. ha (o 1,4 proc.). Spadek powierzchni uprawy roślin z grupy przemysłowych spowodowany jest nieznacznym zmniejszeniem się powierzchni uprawy buraka cukrowego (o 5,9 proc.) jak też uprawy tytoniu (o 23,6 proc.) – czytamy w raporcie.

Z kolei areał roślin pastewnych (łącznie z kukurydzą na zielonkę oraz mieszankami zbożowo-strączkowymi na ziarno) stanowił 1419,9 tys. ha (13,2 proc. ogólnej powierzchni zasiewów). Generalnie utrzymuje się tendencja wzrostu powierzchni uprawy roślin pastewnych.

- W porównaniu z 2014 r., powierzchnia uprawy roślin pastewnych zwiększyła się o 265,0 tys. ha, tj. o 22,9 proc. Wzrost powierzchni uprawy roślin pastewnych nastąpił między innymi w wyniku znacznego zwiększenia powierzchni uprawy roślin strączkowych pastewnych (o 96,1 proc.) i roślin z grupy motylkowych pastewnych (o 21,4 proc.) – podaje GUS.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!