W porównaniu z lutym odnotowano wzrost cen prawie wszystkich podstawowych zbóż. Spadły jedynie ceny skupu owsa.Wyraźnie obniżyły się też ceny targowiskowe ziemniaków.

Jak podaje GUS ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 80,25 zł/dt, tj. o 1 proc., ale w odniesieniu do marca 2011 r. były niższe o 12,3 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 90,69 zł, tj. o 2,4% więcej niż przed miesiącem, ale o 8,5 proc. mniej niż przed rokiem. Za żyto w skupie płacono 82,09 zł/dt, tj. o 1,1 proc. więcej w porównaniu z lutym i o 5,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do poprzedniego miesiąca do poziomu 81,62 zł/dt, o 1,3 proc. i o 1,2 proc. w porównaniu z marcem roku ubiegłego. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 88,47 zł, tj. o 4,5 proc. więcej niż przed miesiącem, lecz o 4,1% mniej niż w tym samym okresie 2011 r.

W marcu 2012 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 74,43 zł/dt, w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 2,2 proc., ale do analogicznego okresu ub. roku zmalały o 8 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 82,68 zł/dt i były o 4,2 proc. wyższe niż przed miesiącem, natomiast o 3,6 proc. niższe od notowanych w marcu ub. roku.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 0,3 proc. Ceny ziemniaków jadalnych na targowiskach - 61,21 zł/dt kształtowały się na poziomie niższym niż w lutym br. o 2,6 proc., ale w odniesieniu do marca ub. roku cena ich spadła aż o 58,1 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!