Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 27,1 mln t, to o 11,6 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 8,7 proc. więcej od średniej z lat 2006-2010 - podał GUS.

Do tego dojdzie jeszcze kukurydza ziarnowa, która niedługo znajdzie się w magazynach. Do tej pory swoje przewidywania na temat wysokości produkcji podał Polski Związek Producentów Kukurydzy, który ocenił zbiory na ok. 3,5 mln t. Czy odbiega to od danych Urzędu? Dane GUS są wyższe. Zdaniem analityków plony kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosą średnio 66,4 dt/ha, powierzchnia uprawy oceniania jest na ok. 685,5 tys. ha, a więc zbiory na ok. 4,6 mln t - to o 12,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Wracając do zbóż podstawowych, to jakich gatunków wysiano najwięcej? Powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na około 6,7 mln ha, w tym najwięcej pszenicy - ponad 2,3 mln ha. Na drugim miejscu znalazło się pszenżyto ok. 1,3 mln ha, na trzecim żyto ok. 0,9 mln ha. Na kolejnych miejscach można odnaleźć jęczmień - ponad 0,8 mln ha i owies - blisko 0,5 mln ha. 0,9 mln ha stanowiły w ubiegłym sezonie mieszanki zbożowe, ale było ich aż o 23 proc. mniej niż sezon wcześniej.

Plony okazały się wyższe niż w roku 2013. GUS ocenił, że średnio dla zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły one 40,4 dt/ha, tj. o 12,5 proc. więcej niż w 2013 r., i o 28,7 proc. więcej w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

Podobał się artykuł? Podziel się!