Przedstawiamy przyczyny trudnej sytuacji na polskie wsi:
- utrudnione i opóźnione siewy ozimin spowodowane intensywnymi opadami deszczu w końcu sierpnia i we wrześniu 2010 r.,
- słabszy stan upraw ozimych przed ich wejściem w stan zimowego spoczynku na jesieni 2010 r. Rośliny niedostatecznie rozkrzewione i w słabszej kondycji nieco gorzej zniosły ekstremalne warunki w zimie 2010/2011 r.,
- wysmalanie ozimin spowodowane występującymi w styczniu i lutym silnymi wiatrami odsłaniającymi rośliny spod pokrywy śnieżnej przy ujemnych temperaturach powietrza,
- uszkodzenia roślin uprawnych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w lutym 2011 r., gdy po znacznym wzroście temperatury powietrza powodującym zanikanie pokrywy śnieżnej i rozmarzanie gleby nastąpił długotrwały okres znacznych spadków temperatury przy gruncie, dochodzących nawet do -29°C,
- niekorzystne warunki atmosferyczne w I dekadzie maja 2011 r. Spadki temperatury i rejonami obfite opady śniegu powodowały uszkodzenia roślin,
- majowe przymrozki spowodowały znaczne uszkodzenia kwitnących drzew i krzewów owocowych oraz na plantacjach jagodowych,
- konieczność wykonania przesiewów plantacji po stratach przymrozkowych. Przesiewy wykonywano po optymalnych terminach siewów,
- pogłębiający się od połowy maja do połowy czerwca zwłaszcza w województwach zachodnich, północno-zachodnich i w mniejszym stopniu w centralnej Polsce niedobór opadów powodujący przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu,
-nawracające ulewne deszcze połączone z silnym wiatrem od trzeciej dekady czerwca oraz w lipcu, powodujące wyleganie zbóż i rzepaku na plantacjach,
- opóźnienie żniw spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi. Nadmierne uwilgotnienie gleb często wręcz uniemożliwiało wjazd na plantacje maszyn do zbioru,
- straty w uprawach spowodowane porastaniem ziarna zbóż w kłosach, a także osypywaniem się nasion podczas zbiorów,
- pogorszenie jakości ziarna zbóż oraz rzepaku i rzepiku spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w końcowej fazie wegetacji.
Do zbioru rzepaku i rzepiku ozimego przystąpiono lokalnie w końcu czerwca i I połowie lipca wykorzystując okresy korzystnej pogody podczas zmiennych warunków atmosferycznych. W I połowie lipca rozpoczęto pierwsze prace żniwne przy zbiorze jęczmienia ozimego. Nasilenie zbiorów zbóż obserwowano w sierpniu. Z informacji uzyskanych od terenowych rzeczoznawców GUS wynika, że zboża zbierano jeszcze na początku września. Podobał się artykuł? Podziel się!