Wyraźnie obniżyły się też ceny ziemniaków. Mimo stabilizacji cen w sierpniu, w skali roku wzrost cen prawie wszystkich produktów rolnych był znaczący, wyższy roślinnych niż zwierzęcych. Niższe niż przed rokiem były ceny ziemniaków informuje GUS.

Ceny pszenicy w skupie spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 75,48 zł/dt, tj. o 12,4 proc., ale w odniesieniu do sierpnia 2010 r. były wyższe o 16,5 proc. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 98,14 zł, tj. o 5,7 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 43,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 68,40 zł/dt, tj. o 7,1 proc. mniej w porównaniu z lipcem, lecz o 49,8 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 77,78 zł/dt i spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,2 proc., ale w ujęciu rocznym wzrosły o 57,5 proc.

Ceny jęczmienia w skupie kształtowały się prawie na poziomie ubiegłego miesiąca - 75,57 zł, (w lipcu 75,54 zł/dt). Natomiast cena ta była wyższa niż przed rokiem o 41,3 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 88,41 zł, tj. o 5,7 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 49,6 proc. więcej niż przed rokiem.

W sierpniu 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 65,51 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadły o 14,6 proc., natomiast do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 33 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 86,58 zł/dt i były o 4,2 proc. niższe niż w lipcu, ale o 57,8 proc. wyższe od notowanych w sierpniu ubiegłego roku.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 8,9 proc. (średnio do 60,34 zł/dt), a w odniesieniu do sierpnia 2010 r. wzrosły o 71 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1dt tego zboża wyniosła 77,15 zł, tj. o 4,4 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast o 52,5 proc. więcej niż w sierpniu 2010 r.

W sierpniu cena skupu ziemniaków w skupie wyniosła 39,31 zł/dt i była o 30,9 proc. niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 11,5 proc. niższa w ujęciu rocznym. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wczesnych spadły średnio do poziomu 81,68 zł/dt, tj. mniej o 27,8 proc. w stosunku do lipca i o 32,1 proc. w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!