Na podstawie wyników czerwcowego badania rolniczego GUS oszacował, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 r. wyniosła ponad 7,5 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - ponad 6,7 mln ha.

Z kolei plony zbóż ogółem oceniono na ok. 37,3 dt/ha, tj. o 5,4 dt/ha (o 12,6 proc.) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 36,7 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,1 dt/ha (o 10 proc.).

- Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 28 mln t, tj. o 3,9 mln t (o 12,3 proc.) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 24,7 mln t, tj. o 2,6 mln t (o 9,5 proc.) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych – podaje GUS.
Co ciekawe plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku wynikowego oceniono na 40,3 dt/ha, tj. o 3,8 dt/ha (o 8,6 proc.) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wynikowego w 2015 r. przedstawiają się następująco:
- pszenica 47,6 dt/ha,
- żyto 27,8 dt/ha,
- jęczmień 41,3 dt/ha,
- pszenżyto 36,3 dt/ha,
- mieszanki zbożowe 30,9 dt/ha.

Plony gatunków zbóż jarych według szacunku wynikowego w 2015 r. przedstawiają się następująco:
- pszenica 33,5 dt/ha,
- jęczmień 33,0 dt/ha,
- owies 26,5 dt/ha,
- pszenżyto 28,4 dt/ha,
- mieszanki zbożowe 27,2 dt/ha.

- Powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła około 670 tys. ha, natomiast plony oszacowano na 47,1 dt/ha tj. niżej od ubiegłorocznych o ok. 28,5 proc.. Zbiory według szacunku wynikowego określono na blisko 3,2 mln t tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych ok. 29 proc., przy czym należy zaznaczyć, że z części plantacji nie dokonano zbiorów z powodu słabego wykształcenia kolb i zaschnięcia roślin – podaje GUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!