Według danych GUS produkcja głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r. przedstawia się następująco:

 • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 32,2 mln t, tj. około 8 proc. więcej od zbiorów z roku 2016;
 • zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,1 mln t, tj. o około 11 proc. więcej od uzyskanych w 2016 r.;
 • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na blisko 2,7 mln t, tj. o około 21 proc. więcej od zbiorów poprzednich;
 • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 9,5 mln t, tj. o około 7 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku poprzednich,
 • zbiory buraków cukrowych ocenia się na 14,0 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.

- Do końca sierpnia na obszarze prawie całego kraju prace żniwne zakończono, chociaż z informacji uzyskanych od rzeczoznawców GUS wynika, że lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września. Największe opóźnienia i utrudnienia dotyczyły przede wszystkim województw północno-zachodniej i północnej części kraju, gdzie częste opady deszczu długo nie pozwalały na prowadzenie żniw – przypomina Urząd.

Według rzeczoznawców GUS jakość ziarna zbóż z ubiegłorocznych zbiorów nie należała do najlepszych, a poszczególne parametry znacznie odbiegały od średniej z lat poprzednich na niekorzyść.

Na podstawie wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2017 r. w gospodarstwach rolnych oraz szacunków rzeczoznawców GUS ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła około 7,7 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - około 7,0 mln ha, z tego:

 • pszenicy około 2,4 mln ha,
 • żyta blisko 0,9 mln ha,
 • jęczmienia około 1 mln ha,
 • owsa blisko 0,5 mln ha,
 • pszenżyta około 1,3 mln ha,
 • mieszanek zbożowych blisko 1 mln ha.

- Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 41,9 dt/ha, tj. o 1,6 dt/ha (o 4 proc.) więcej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 39,9 dt/ha, tj. więcej o 2,1 dt/ha (o 6 proc.) – podaje GUS.