Zwalczanie chwastów w uprawie zbóż jarych jest zdecydowanie łatwiejsze niż odchwaszczanie zbóż ozimych. Odpadają istotne decyzje o wyborze terminu między jesienią a wiosną, zabiegi wykonuje się w czasie, gdy gleba jest obeschnięta po wiosennych roztopach i nie ma problemu z terminowym wjazdem w pole, a pogoda jest na tyle ustabilizowana, że poza wyjątkowymi sytuacjami temperatura otoczenia nie stanowi przeszkody do wykonania oprysków. Rolnicy na ogół znają właściwości herbicydów, ponieważ cały ich zakres zalecany do stosowania w zbożach jarych pokrywa się z zaleceniami obejmującymi odchwaszczanie zbóż ozimych.

Terminy optymalne
Terminy wykonywania zabiegów wszystkimi herbicydami są bardzo zbliżone. Rozpoczyna się je od fazy 2 liści do początku krzewienia, czyli fazy 3–4 liści. Zdecydowane różnice wynikają z końcowych zalecanych terminów. Tylko niektóre herbicydy mają terminy zabiegu określone w nieco skomplikowany sposób. Należy do nich Chwastox Trio 540 SL (dikamba + MCPA + mekoprop), jeden z wielu zaliczany do tzw. regulatorów wzrostu. Zgodnie z treścią etykiety w uprawie owsa jest zalecany w fazie 2–3 liści, w uprawie pszenicy od 3 liści do końca krzewienia, z kolei w uprawie jęczmienia i pszenżyta, jak szczegółowo poinformowano, w fazie od 4–5 liści do początku krzewienia, co jest właściwie synonimem. Pomijając sformułowanie terminów, warto zwrócić uwagę, że zalecenia te jako pierwsze obejmują wczesne terminy (wczesne fazy zbóż) stosowania tych substancji aktywnych, co często można zauważyć w zaleceniach innych krajów europejskich. To bardziej elastyczne i praktyczne zalecenia. Innym przykładem stosowania takiego samego herbicydu w dwóch terminach jest Starane Super 101 SL (fluroksypyr + florasulam). W tym przypadku zachodzi inna zależność, preparat jest zalecany we wszystkich zbożach jarych, a różnica polega na stosowaniu zróżnicowanych dawek w różnych terminach. Preparat w dawce niższej jest zalecany w całym okresie krzewienia, natomiast w przypadku licznego pojawienia się przytulii czepnej można go stosować od końca krzewienia do fazy liścia flagowego. Jest to przykład skrajny w stosunku do poprzedniego preparatu. W tym zaleceniu zwiększona dawka w późniejszym terminie świadczy o dużej selektywności preparatu w stosunku do zbóż w zaawansowanych fazach rozwojowych. Inny przykład to Lintur 70 WG (florasulam + dikamba), który sam jest zalecany od fazy 3 liści, a już łącznie z adiuwantem Trend 90 EC – od 4 liści zbóż.