Herbicyd jest w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Najefektywniej środek zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

Po zastosowaniu środka wzrost chwastów zostaje zahamowany po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Preparat należy zastosować po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17) w dawce 1 l/ha.

Nowy herbicyd będzie sprzedawany ze środkiem Zeagran 340 SE (terbutylazyna , bromoksynil) w celu ich łącznego stosowania. Preparaty razem stosowane mają się uzupełniać i eliminować szerokie spektrum chwastów zarówno jedno- jak i dwuliściennych w kukurydzy.

Podobał się artykuł? Podziel się!