IMC zebrała w ubiegłym roku 433 tys. ton kukurydzy czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2012 roku. Większe zbiory to w dużej mierze efekt zwiększenia banku ziemi oraz wyższej wydajności głównej uprawy rolniczej grupy.

W 2013 r. kukurydza była zebrana z powierzchni 61,4 tys. ha czyli o 52 proc. większej niż w 2012 r. Średnia wydajność tej uprawy wyniosła 7,1 t/ha, o 22 proc. więcej niż w 2012 roku. To również więcej niż przewidywały prognozy władz spółki przed sezonem, kiedy zakładano wydajność na poziomie 7 t/ha.

W sumie w 2013 r. IMC zebrała ok. 555 tys. ton zbóż i roślin oleistych czyli 85 proc. więcej niż w 2012 roku.

W ubiegłym roku spółka uprawiała blisko 120 tys. ha., w tym roku powierzchnia uprawna zwiększy się do ponad 136 tys. ha. Władze spółki oczekują równie wysokiej wydajności upraw, co w połączeniu z większym bankiem ziemi oznacza, że tegoroczne zbiory będą wyższe niż ubiegłoroczne.

- Nasze wyniki to nie tylko efekt stale zwiększające się banku ziemi. Intensywnie pracujemy również nad zwiększeniem efektywności. Wdrażamy do naszych gospodarstw nowoczesne technologie, które pozwalają osiągać bardzo dobre wyniki, znacząco wyższe od średniej ukraińskiej - tłumaczy Alex Lissitsa, Prezes IMC.

Dodaje, że bez względu na trudną sytuację polityczną w kraju prace w spółce odbywają się bez zakłóceń.

- Protesty w kraju nie wpływają na naszą pracę i realizujemy zakontraktowane dostawy kukurydzy. Dodatkowo, dzięki uzyskanemu w ubiegłym tygodniu finansowaniu od Międzynarodowej Korporacji Finansowej z Grupy Banku Światowego finalizujemy przejęcie, które pozwoli zwiększyć nasz bank ziemi - wyjaśnia Alex Lissitsa.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. Akcje IMC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!