Lipidy (tłuszczowce) są grupą nierozpuszczalnych w wodzie związków biochemicznych. Z chemicznego punktu widzenia są to estry wyższych kwasów tłuszczowych i jedno- lub wielowodorowotlenowych alkoholi. W ich skład może wchodzić także kwas fosforowy. Należą do nich tłuszcze, woski, fosfolipidy i glikolipidy. Pełnią istotną rolę w życiu roślin. W nasionach stanowią wysokoenergetyczny materiał zapasowy, obecne są we wszystkich komórkach jako składniki błon cytoplazmatycznych, mają bezpośredni wpływ na fotosyntezę jako składniki chloroplastów, pełnią także wiele innych funkcji. Pierwszy etap w syntezie kwasów tłuszczowych odbywa się z udziałem enzymu karboksylazy acetylokoenzymu A.

Chwastobójcze substancje czynne należące do inhibitorów syntezy lipidów blokują biosyntezę tłuszczowców (kwasów tłuszczowych) w początkowej fazie ich powstawania, czyli właśnie na etapie destrukcji enzymu karboksylazy acetylokoenzymu A. W praktyce objawia się to przebarwieniami. Rośliny początkowo uzyskują barwę antocyjanową. Widoczne to jest zwłaszcza podczas obniżenia temperatury, następnie żółkną i zamierają. W przypadku suchej pogody i niskiej wilgotności powietrza rośliny zasychają, jeżeli jest wilgotno, może dojść do procesu gnicia. Poszczególne źdźbła można "wyciągać" z węzła krzewienia.

Z punktu widzenia praktyki są stosunkowo łatwe do sklasyfikowania. Należą do nich graminicydy, czyli herbicydy wykazujące chwastobójcze działanie jedynie w stosunku do traw. Ich skuteczność w dużej mierze jest uzależniona od wysokości dawki. Tu łatwego podziału można dokonać, dzieląc trawy na jednoroczne (bardziej wrażliwe) i wieloletnie (mniej wrażliwe). W zależności od substancji czynnej ich selektywność w stosunku do traw jest zróżnicowana. Na przykład dużą odpornością charakteryzują się kostrzewy. Selektywność ich można uzyskać także w sposób sztuczny, produkując je jako graminicydy ze sejfnerami (ochraniaczami). Wykorzystuje się to do zwalczania niektórych traw, np. miotły zbożowej, owsa głuchego czy wyczyńca polnego występujących na plantacjach zbóż.

Graminicydy będące inhibitorami syntezy lipidów podlegają jeszcze dodatkowej klasyfikacji ze względu na budowę chemiczną. Wyróżnić można trzy grupy: "fop", "dym’ i "den". Podział ten nie ma (do tej pory nie stwierdzono w krajowych badaniach) wpływu na uodparnianie się chwastów trawiastych. Aczkolwiek istnieją światowe badania, które wykazały przypadki uodpornienia się wyczyńca polnego, niektórych gatunków owsa i życicy, nawet z rozróżnieniem na wymienione trzy grupy.