W ubiegłym roku w doświadczeniach PDO najwyżej plonująca odmiana Picasso dała z hektara 6,5 t przy tradycyjnej technologii uprawy, a prawie 7,9 t – przy intensywniejszej.

Wymagania

W porównaniu do pszenicy żyto mieszańcowe jest mniej wymagające co do warunków glebowo-klimatycznych. Okazuje się odporniejsze na suszę, niedobór składników pokarmowych, niskie temperatury i choroby. Może być uprawiane na glebach klas IIIb, IVa i IVb.

Siew

W wypadku żyta mieszańcowego konieczne staje się dotrzymanie optymalnego dla danego rejonu terminu siewu, bo zboże to krzewi się przede wszystkim jesienią. Na północnym wschodzie powinno być wysiane od 5 do 15 września, a na południowym zachodzie od 20 do 30 września. Opóźnienie siewu żyta zawsze powoduje obniżkę plonu, którą tylko w części można zrekompensować zwiększoną ilością wysiewu i intensywniejszym nawożeniem azotem. Wczesny siew jest szczególnie ważny na glebach lżejszych, bo pozwala na wytworzenie silnie rozbudowanego systemu korzeniowego, co zwiększa odporność roślin na suszę. Ilość wysiewu zależy od jakości gleby i terminu siewu. Na glebach klasy IIIb po wschodach przy siewie w terminie wczesnym powinno się znajdować 160–180 roślin/m2, w terminie optymalnym – 180–200 roślin, a w terminie opóźnionym – 220–250 roślin. W wypadku gleby klas IVa i IVb obsada jest nieco mniejsza i wynosi odpowiednio: 150–170, 170–200 i 220–240 roślin/m2. Takie obsady pozwalają uzyskać oczekiwaną obsadę kłosów przed zbiorem, wynoszącą 500–600 szt./m2 na glebie klasy IIIb i 420–520 szt./m2 na glebach klas IVa i IVb. Aby przeliczyć obsadę na ilość wysiewu w kg/ha, należy uwzględnić masę 1000 ziarn (g) i zdolność kiełkowania (proc.).

W tym roku po raz pierwszy firma KWS Lochow rozpocznie sprzedaż materiału siewnego odmian żyta mieszańcowego w jednostkach siewnych. Każda jednostka będzie zawierać milion kiełkujących ziarn i ważyć ok. 40 kg.

Głębokość siewu wynosi 2, a maksymalnie 3 cm. Nie wolno wysiewać żyta głębiej, bo kiełek traci dużo czasu i energii, aby przebić się na powierzchnię gleby. Dlatego wschody są opóźnione, a rośliny słabe.