Jak informuje sygnalizacja IOR na plantacjach pszenżyta ozimego oraz pszenicy ozimej w miejscowości Boguchwała w województwie podkarpackim znacznie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości mszyc.

06 listopada zanotowano w pszenżycie ozimym 174 osobników na 100 roślinach, a szkodniki te opanowały 42 proc. roślin. 07 listopada z kolei w pszenicy ozimej na 100 wybranych roślinach stwierdzono 24 osobniki, które opanowały 15 proc. roślin. Te wartości są sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego. Mszyce notuje się również w jęczmieniu. Duża cześć tych szkodników "przeszła" z kukurydzy na zboża.

Pomimo zaawansowanej jesieni myszce nie zmniejszyły swojej aktywności i ciągle dla ozimin są groźne. Wskazana jest lustracja pól pod kątem ewentualnego zagrożenia.

Szkodliwość mszyc jest ciągle bagatelizowana. Po pierwsze wysysając soki osłabiają rośliny, a po drugie przenoszą groźne wirusy. Do zwalczania mszyc powinno się przystąpić od razu po stwierdzeniu pierwszych osobników na roślinach. Na zabiegi insektycydowe nie jest jeszcze za późno.

Do zwalczania mszyc w okresie jesiennym można użyć następujących preparatów:

Arkan 050 CS- substancja czynna - lambda-cyhalotryna - w dawce0,075 - 0,1 l/ha
Karate Zeon 050 CS - lambda-cyhalotryna - w dawce 0,075 - 0,1 l/ha
LambdaCe 050CS lambda-cyhalotryna - w dawce 0,075 - 0,1 l/ha
Pyrinex Supreme 262 ZW - (chloropiryfos + beta-cyflurtyna) w dawce 1l/ha
Teppeki 50 WG - flonikamid - w dawce 0,14 kg/ha
Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna - w dawce0,075 - 0,1 l/ha

Podobał się artykuł? Podziel się!