Ewapotranspiracja to proces parowania terenowego (np. w obrębie użytku zielonego). Bardzo wysokie wartości tego procesu notowane były w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym.

- Na terenie całego kraju w dalszym ciągu występuje duży deficyt wody. Brak wody dla roślin uprawnych przejawia się we wszystkich monitorowanych uprawach znaczną obniżką plonów. Należy też stwierdzić, że występowały bardzo wysokie wartości ewapotranspiracji – podaje prof. Doroszewski.

- W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski – podaje IUNG.

W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek i roślin strączkowych.

Największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla zbóż jarych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach: I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Jak wynika z raportu susza dla zbóż jarych występuje w dziewięciu województwach Polski w 860 gminach (28,1 proc. gmin kraju) na 10,7 proc. gruntów ornych (kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, opolskie).

Dla upraw roślin strączkowych występuje na glebach I i II kategorii. Susza dla tych upraw występuje w czterech województwach (łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) w 218 gminach (w 7,1 proc. gmin kraju) na 2,1 proc. gruntów ornych.

Dla zbóż ozimych występuje na glebach I kategorii, w czterech regionach (łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) w 110 gminach (w 3,6 proc. gmin kraju) na 0,8 proc. gruntów ornych.

Z kolei w wypadku rzepaku na glebach II kategorii, również w tych samych co wyżej czterech województwach.

Podobał się artykuł? Podziel się!