Generalnie z danych zebranych w siódmym raporcie IUNG nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są jednak na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla takich upraw jak: zboża ozime i jare, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych, wyższe od wartości krytycznych.

- Bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występowały również w południowych obszarach województwa mazowieckiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Wartości KBW w tych rejonach wynosiły od -160 do -179 mm. Niskie wartości KBW w dalszym ciągu występowały we wschodniej części województwa łódzkiego oraz w północnych rejonach woj. mazowieckiego i podlaskiego wynosiły od -150 do -169 mm, były one bardzo zbliżone do wartości z ubiegłego okresu sześciodekadowego. W obecnym okresie do obszarów o dużym niedoborze wody należą również północne rejony woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego, na tych terenach deficyt wody wynosi od -150 do -169 mm – podaje prof. Andrzej Doroszewski z Instytutu.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy nieznacznemu zmniejszeniu. Trzeba też zaznaczyć, że mimo braku zagrożenia suszą rolniczą, na terenie całego kraju w dalszym ciągu występuje bardzo duży deficyt wody.

- Każdy niedobór wody powoduje obniżenie plonów wszystkich uprawianych roślin. Im niedobór wody jest większy i im dłużej trwa, tym zniżka plonów jest większa. Wystąpienie krytycznej wartości KBW oznacza przeciętne obniżenie plonów w skali gminy o 20 pro. w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Zatem jeżeli zostanie ogłoszona susza rolnicza oznacza to, że ostateczne plony w danej gminie dla uprawy, której wartości progowe zostały przekroczone, będą niższe o 20 proc. w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych – wyjaśnia prof. Doroszewski.

Zaznacza też, że zdarza się bardzo często, iż wartości KBW są bliskie wartości krytycznych, ale nie zostają one przekroczone. Co to oznacza? Fakt, że średnie straty w plonach w gminie nie powinny przekroczyć wówczas 20 proc.

- Należy zaznaczyć, że i w tych przypadkach w poszczególnych gospodarstwach straty w plonach mogą wynosić 30 proc., a nawet i więcej. Należy też stwierdzić stanowczo, że w przypadku przedstawienia wyniku, że susza nie wystąpiła w rozumieniu Ustawy, to trzeba zauważyć, że każdy niedobór wody dla roślin powoduje obniżkę plonów i że susza wystąpiła na danym terenie powodując straty w gospodarstwie rolniczym w zależności od jej nasilenia – dodaje.

Podobał się artykuł? Podziel się!