"W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2017 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski" - napisano w najnowszym komunikacie.

Instytut od 1 kwietnia do końca września prowadzi monitoring suszy, określając, na jakich obszarach ona występuje. Jest to wskazanie, że na terenach, gdzie zasoby wodne są niewystarczające, mogą wystąpić straty w produkcji rolnej.

Według IUNG największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla zbóż jarych uprawianych na glebach I i II kategorii podatności na suszę.

Susza wśród zbóż jarych występuje obecnie w siedmiu województwach w 207 gminach, czyli w 8,35 proc. gmin Polski, obejmując niecały procent krajowych gruntów ornych. Niedobór wody najbardziej jest odczuwalny dla tych upraw w woj. lubelskim i świętokrzyskim.

Wystąpienie suszy odnotowano również wśród zbóż ozimych i roślin strączkowych uprawianych na glebach lekkich podatnych na suszę. Występuje ona w uprawach w Lubelskim.

"W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym obserwowane jest duże zróżnicowanie wielkości klimatycznego bilansu wodnego (na podstawie, którego określane są zasoby wody - PAP) na terenie kraju, co skutkuje, że w jednych obszarach notowany jest bardzo duży deficyt wody dla roślin, a w innych terenach sytuacja jest dobra lub nawet bardzo dobra (jak np. Pojezierzu Pomorskim). Natomiast do obszarów szczególnie narażonych na niedobory należy cała Lubelszczyzna, północna Małopolska, Dolny Śląsk" - poinformował IUNG.

Podobał się artykuł? Podziel się!