Przedmiotem eksportu będzie głównie pszenica paszowa, jęczmień, pszenżyto, owies, a także w późniejszym okresie kukurydza. Niemniej jednak, dostawcy ziarna muszą się liczyć ze znacznymi potrąceniami w sytuacji, gdy ziarno nie trzyma parametrów określonych przez odbiorców niemieckich.

Bardzo wysokie ceny ziarna konsumpcyjnego w kraju powodują, iż jego eksport jest nieopłacalny.
W związku z obecnymi relacjami kursowymi, w kraju jest mało ofert sprzedaży ziarna z importu.

Tak więc wszystko wskazuje na to, iż w I połowie bieżącego sezonu możemy mieć do czynienia ze znacznym eksportem ziarna, co może być czynnikiem powodującym podtrzymywanie ceny na rynku krajowym. Popyt na ziarno ze strony wytwórni pasz jest umiarkowany, przetwórcy czekają bowiem na tegoroczne ziarno kukurydzy i konkurencyjne ceny tego zboża z racji zapowiadających się bardzo dobrych zbiorów.

Kontrakty na dostawy tego ziarna w październiku zawierane są w cenach 690-730 PLN/t. Ziarno kukurydzy z terminem odbioru we wrześniu kosztuje ok. 900 PLN/t.

W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale od 650 PLN/t do 760 PLN/t. Najniższe ceny pszenicy notuje się na wschodzie i południowym wschodzie kraju, a najwyższe na zachodzie i północy. Ceny pszenżyta paszowego kształtują się na poziomie 650-700 PLN/t, ale rynkowa podaż tego zboża jest mała. Mało jest także ofert sprzedaży żyta paszowego, którego ceny utrzymują się na bardzo wysokim poziomie 680-720 PLN/t. Dlatego też wytwórnie nie są zainteresowane zakupem tego zboża w powyższych cenach. Ceny jęczmienia paszowego to poziom 680-730 PLN/t, ale i tutaj nie ma zbyt wielu ofert sprzedaży tego zboża.
W związku ze zbliżającymi się zbiorami kukurydzy, słabną ceny kukurydzy ze zbiorów 2010, które obecnie kształtują się w przedziale 950-1050 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej zachowują się w miarę stabilnie. Uszczuplona krajowa podaż tego zboża w pewnym zakresie uzupełniana jest ziarnem z południa Europy. Obecne ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 820 PLN/t do 900 PLN/t. Ciągle drożeje natomiast żyto konsumpcyjne, co jest wynikiem bardzo małej podaży tego zboża. Ceny transakcyjne żyta konsumpcyjnego niejednokrotnie są wyższe od cen pszenicy konsumpcyjnej i obecnie kształtują się w przedziale 850-950 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Bardzo wysokie ceny tego zboża na rynku krajowym powodują, iż pojawiają się oferty sprzedaży tego zboża z importu ze wschodu Europy.

Podobał się artykuł? Podziel się!