Kukurydza jest rośliną o wysokich wymaganiach pokarmowych. Na wytworzenie 1 tony ziarna i odpowiedniej ilości słomy kukurydza pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5) i 30 kg potasu (K2O). Ponadto pobiera 10 kg magnezu (MgO), 10 kg wapnia (CaO), 4 kg siarki (S) lub 10 kg SO3. Wymaga także na każdą tonę ziarna: 85 g cynku (Zn), 11 g boru (B), 110 g manganu (Mn), 14 g miedzi (Cu), 0,9 g molibdenu (Mo). Jest bardzo wrażliwa na niedobór cynku i średnio wrażliwa na niedobór boru i miedzi.

W nawożeniu kukurydzy najważniejszą rolę odgrywają makro- i mikroskładniki, które pełnią funkcje żywieniowe i regulacyjne w okresie wzrostu i rozwoju kukurydzy.

Kukurydza spośród makroskładników najintensywniej pobiera azot i potas, ale także wymaga dużo wapnia i magnezu. Słabo rośnie przy braku magnezu w glebie. Pobiera 2-krotnie więcej magnezu, 2-3-krotnie więcej wapnia i boru niż inne zboża. Magnez (MgO) - pierwiastek, podobnie jak azot, fosfor i potas, zaliczany do grupy makroskładników. Jest składnikiem chlorofilu, bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych i białek. Powoduje szybki przyrost biomasy w krytycznych fazach wzrostu, zwiększa ilość i jakość białka. Objawy braku magnezu w roślinach to żółto-białe przebarwienia wzdłuż nerwów blaszek liściowych, zaburzenia w przebiegu kwitnienia i zapylania, co ogranicza zawiązywanie kolb i ich wypełnienie ziarnem.

Kukurydza ma mniejsze zapotrzebowanie na fosfor, dlatego trzeba dobierać takie nawozy wieloskładnikowe, gdzie stosunek potasu do fosforu wynosi 1:2, 1:2,7 lub 1:3. W przypadku stosowania obornika bydlęcego, bogatego w potas, może być mniej tego składnika - stosunek potasu do fosforu wynosi 1:1,5 (Polifoska 6 i Yara Corn).

Potas (K2O) odgrywa ważna rolę w procesie fotosyntezy i transporcie asymilatów. Zapotrzebowanie kukurydzy na potas, podobnie jak na azot, jest bardzo wysokie. Niedobór potasu silnie ogranicza plony ziarna i zielonej masy oraz zmniejsza odporność kukurydzy na choroby i na stresy środowiskowe. Objawy niedoboru na roślinach to nienaturalne, ciemnozielone zabarwienia liści i powstawanie nekrotycznych plam na brzegach blaszek liściowych. Kolby nie wykształcają ziarna na wierzchołku, a pozostałe ziarno jest słabo wykształcone.