Wysokość plonów była bardzo różna w zależności od konkretnej odmiany i miejsca, gdzie badania zostały przeprowadzone. Ochrona chemiczna była za to taka sama dla wszystkich przypadków. Zastosowano technologię BASF w ochronie fungicydowej, a więc Capalo 337,5 SE w dawce 1,25 l/ha i w drugim zabiegu Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha.

Najwyższe plony w technologii koncernu, ale też w kontroli uzyskały średnio odmiany zebrane w Gurczu na Pomorzu, było to odpowiednio 92,4 i 73,9 dt/ha. W Pągowie z kolei średnie plony jęczmienia chronionego przez produkty BASF to 81 dt/ha, a kontroli - 65,1 dt/ha. W Jarosławcu w Wielkopolsce uzyskano odpowiednio 80,2 i 62,2 dt/ha.

Jak plonowały poszczególne odmiany? Przebadano 15 odmian jęczmienia jarego siedmiu firm hodowlano - nasiennych. Najwięcej w Gurczu udało się zebrać odmiany Ella HR Danko - 96,3 dt/ha (kontrola 76,2 dt/ha), na kolejnym miejscu z plonem w wysokości 93,9 dt/ha była odmiana Raskud z HR Smolice - 93,9 dt/ha (kontrola 75,8 dt/ha), a na trzecim Hajduczek z HR Strzelce - 93,4 dt/ha (kontrola 74 dt/ha).

W Jarosławcu najwyższe plony uzyskała KWS Irina firmy KWS/Souflett - 87,5 dt/ha (kontrola 70,2 dt/ha), Ella z Danko - 83,7 dt/ha (kontrola 63,3 dt/ha) i Grace z Globalmalt Polska - 82,8 dt/ha (kontrola 70,1 dt/ha).

W Pągowie wyniki przedstawiały się następująco: pierwsze miejsce pod względem wysokości plonowania zajęła odmiana Kucyk z HR Danko - 87,4 dt/ha (kontrola 65,3 dt/ha), drugie i trzecie dwie odmiany z Globalmalt, Grace - 86,7 dt/ha (kontrola 76,1 dt/ha) i Laudis 550 - 84,6 dt/ha (kontrola 74,1 dt/ha).

Podobał się artykuł? Podziel się!