Większość oferowanych na rynku odmian ma ziarno pośrednie tzw. flint/dent. I nie jest to przypadek. Ziarno takie to mieszanina wielu zalet jakie niosą ze sobą te dwa odmienne genetycznie typy ziaren. Co jednak te dwa pojęcia oznaczają i przede wszystkim na jakie korzyści możemy liczyć siejąc akurat takie nasiona - tłumaczymy poniżej.

ZIARNO TYPU FLINT

Odmiany typu flint tworzą ziarno zbliżone do okrągłego, jest ono wypukłe i szkliste, ma dużą gęstość i twardość. Odmiany wytwarzające takie ziarno odznacza się szybszym rozwojem początkowym, lepszą odpornością na chłody i wcześniejszym kwitnieniem. Można je posiać w mniej ogrzaną glebę. Uważa się, że graniczna minimalna temperatura gleby musi wynosić przynajmniej 5-6ᵒC. Te cechy typu flint sprawdzają sie w warunkach chłodnej i później wiosny lub na stanowiskach zimnych i wolniej nagrzewających się. Takie odmiany zalecane są do uprawy w rejonach północnych. Z drugiej strony przydatne są w zarządzaniu terminami siewów przy dużych areałach.

Ziarno typu flint szybciej oddaje wodę do wilgotności około 30 proc., później znaczenie wolniej by w rezultacie końcowym oddać w sumie wilgoci mniej niż ziarno typu dent. Związane jest to z okrągłym kształtem ziarna, bielmem szklistym, dużą MTZ oraz tym, że takie odmiany zazwyczaj wcześniej rozluźniają liście okrywowe kolby (tzw. koszulki). Niestety jednak uważa się, że takie mieszańce posiadają nieco niższy potencjał plonowania.

Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint preferowane są do sporządzania kiszonek dla bydła, gdyż ich ziarno zawiera o 50 proc. więcej skrobi by-pass niż ziarno typu dent. Twarda skrobia w ziarnie flint otacza skrobię miękką i dzięki temu ogranicza trawienie skrobi w żwaczu i zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy.

ZIARNO TYPU DENT

Mieszańce w typie dent tworzą ziarniaki o płaskim kształcie, z charakterystycznym zagłębieniem. Jest ono wklęsłe i pomarszczone, stąd nazwa „koński ząb". Odmiany wytwarzające kolby z ziarnem typu dent wyróżnia wolniejszy rozwój początkowy, większa wrażliwość na chłody, jak również późniejsze kwitnienie. Siewu można dokonać jedynie w dobrze nagrzaną glebę do około 8-12ᵒC. W związku z tym zalecane są do uprawy w rejonach cieplejszych i na stanowiskach szybko nagrzewających się.