Kwestia doboru odmiany to jedno z najbliższych zadań dla rolników siejących zboża jare. Zdecydować trzeba m.in. o odmianie kukurydzy. Nawet jeśli jest się przekonanym do konkretnej odmiany to warto niewielką część gruntu przeznaczyć na wypróbowanie nowych odmian i sprawdzić ich możliwości na własnym polu. Po to, by decyzja o zakupie materiału siewnego była podjęta z przekonaniem i w pełni świadomie.

Kukurydza jest uprawiana na obszarze całej Polski, jednak nie wszędzie nadają się te same odmiany. Przy doborze odmian przede wszystkim trzeba kierować się warunkami glebowymi panującymi w danym regionie oraz wczesnością odmian. Odmiany wczesne o krótszym okresie wegetacji wydają niższy plon, a o wyższej liczbie FAO plonują wyżej. Na wielkość plonu wpływ ma użyty do siewu materiał siewny.

W południowej, południowozachodniej i zachodniej części kraju na ziarno dojrzewają odmiany znacznie późniejsze niż w pozostałych rejonach. Pod względem warunków pogodowych południowa Polska jest znacznie korzystniejsza dla kierunku użytkowania na ziarno. W rejonie północnym na ziarno uprawiane są odmiany znacznie wcześniejsze, o nieco niższym potencjale plonowania.

Na najbliższy sezon IGP Polska przygotowało ofertę 21 odmian kukurydzy, w tym do 3-kierunkowego wykorzystania, a więc na ziarno, kiszonkę i biogaz nadaje się 5 odmian. 10 odmian kukurydzy wykorzystać można na zziarno i kiszonkę, 4 na kiszonkę i biogaz, 2 dedykowane są uprawie na ziarno. W tym jedna z odmian tylko z przeznaczeniem na ziarno została w 2016 roku wpisana do Krajowego Rejestru Odmian. Jest to odmiana mieszańcowa, dwuliniowa z grupy średniopóźnej (FAO 260).

Tomasz Świstek, doradca terenowy IGP Polska na sympozjum zimowym firmy 6.12 br. w Śmiłowie, powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim wskazywał, że odmiana Codigip przydatna jest na gleby lekkie. W trudnych warunkach sezonu 2015 r. plon stanowił 105 proc. wzorca COBORU i średnio odmiana plonowała ok. t wyżej od 7,8 t/ha wzorca.

Średni plon dla tej odmiany w tym roku w doświadczeniach COBORU i PZPK uzyskano na poziomie ok. 14 t/ha. Wysokość roślin dla tej odmiany COBORU określiło na 279 cm, odznaczają się one dużą odpornością na wyleganie. Pełnomocnik hodowcy: IGP Polska sp. z o.o. sp.k.

Podobał się artykuł? Podziel się!