Żniwa zbliżają się ku końcowi i przed elewatorami ustawiają się dostawcy z materiałem. W tym sezonie większość miała nadzieję na całkiem pomyślne zbiory, te jednak nie obyły się bez przeszkód. Kapryśna pogoda popsuła optymistyczne prognozy i znacząco wpłynęła na jakość zebranego ziarna. 

Zachodniopomorskie

Elewator Gryfice – zbóż spełniających parametry konsumpcyjne jest niewiele, najczęściej wymagania spełnia żyto ozime. Ozima pszenica, pszenżyto nie spełniają wymagań pod względem gęstości. Ponadto zboża porażone są przez choroby i nie nadają się na konsumpcyjne. Na wszystkich zbożach paszowych występują grzyby z rodzaju Fusarium do 1 proc.

Wielkopolskie

Komplexmłyn Wągrowiec – skupowane zboża są raczej średniej jakości. Spadek jakości przede wszystkim zauważyć można u odmian wcześniejszych, z których ok 50 proc. wymłóconego ziarna jest porośnięte. Późniejsze odmiany, które teraz docierają do elewatorów „nie zdążyły” jeszcze porosnąć. Jeśli nadejdą kolejne opady deszczu zapowiadane dla tego regionu to także ziarno odmian zbóż późniejszych straci na jakości. Parametry: wilgotność ziarna na poziomie 14 proc. i nie jest przekroczona, gęstość ziarna pszenicy w stanie zsypowym 75-77, zawartość glutenu 25-29 proc., liczba opadania pszenicy 200-205 sek., liczba opadania żyta ok. 90 sek. Skup ziarna ruszył w ubiegłym tygodniu.

Kujawsko-pomorskie

Zakłady Przetwórstwa Zbożowo Młynarskiego Kruszwica – ziarno trafiające do skupu jest średniej jakości, która jest niższa niż w roku ubiegłym, ale nie jest ona zła. Deficyt słońca odbił się na wielkości białka, u ok 70 proc. dostarczonego materiału zawartość białka kształtuje się na poziomie 13 proc. Gęstość ziarna pszenicy ozimej w stanie zsypowym 77,5, liczba opadania pszenicy 260-280 sek. (w roku ubiegłym 360-380 sek.). Z pobliskich regionów materiał nie jest porośnięty, bez chorób. Skup trwa tu w pełni już od końca lipca br.

Mazowieckie

Interchemall Zespół Młynów Jelonki skupuje ziarno konsumpcyjne i jak dotychczas 10 proc. dostawców nie spełniało wymagań jakościowych i spotkało się z odmową przyjęcia. Do elewatorów słabszej jakości materiał nie jest przywożony, gdyż rolnicy przed dostarczeniem partii materiału sprawdzają najpierw jakość ziarna. Dostarczane ziarno spełnia kryteria wilgotności. Gęstość ziarna pszenicy ozimej w stanie zsypowym ma powyżej 75, zawartość glutenu waha się od 17-30 proc., liczba opadania minimum 220 sek. Także żyto spełnia parametry jakościowe, jedynie w niektórych przypadkach gęstość ziarna minimalnie odbiega od normy.