Wybór konkretnej odmiany jęczmienia jarego nie jest łatwy, bo na rynku znajduje się bardzo rozbudowana lista odmian już zarejestrowanych i takich pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Te nowe często nie są dostępne w roku rejestracji na rynku. Poniżej przedstawiamy, które odmiany zostały w 2016 r. wpisane do KR:
- Allianz - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- KWS Cantton - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Harris - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- KWS Vermont - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska,
- Paustian - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin,
- Polonia Staropolska - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- RGT Baltic - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska,
- RGT Planet - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska,
- Ringo - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Uta - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska.

Jak podjęć decyzję o tej konkretnej? Pierwszą wskazówką jest kierunek użytkowania danej odmiany, czyli typ: albo pastewny, albo browarny odmiany.

Drugą jest Lista Odmian Zalecanych, która pokazuje, które pozycje nadają się do uprawy w poszczególnych regionach kraju. Jeszcze nie jest utworzona LOZ na rok 2016, ale poniżej przedstawiamy odmiany polecane w 2015 r., co może być też wskazówką:
- dolnośląskie: Ella, KWS Olof, Iron, Suweren;
- kujawsko-pomorskie: Ella, KWS Olof, Soldo, Basic, KWS Atrika, Penguin;
- lubelskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, Basic, KWS Atrika, Suweren, Oberek;
- lubuskie: Ella, KWS Olof, Soldo, Basic, KWS Atrika, Oberek, Penguin;
- łódzkie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, KWS Atrika, Suweren, Oberek, Penguin, Kucyk, Skald, Stratus, Hajduczek, KWS Orphelia, Skarb;
- małopolskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, Basic, Suweren, Oberek, Atico;
- mazowieckie: Ella, Iron, Soldo, KWS Atrika, Natasia, Kucyk, Fariba, Tocada;
- opolskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, Blask, Rubinek;
- podkarpackie: Ella, KWS Olof, Iron, Basic, Suweren, Skald, Stratus, Raskud;
- podlaskie: Ella, Iron, Soldo, Suweren, Kucyk, Skald;
- pomorskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, Natasia, Penguin, Olympic;
- śląskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, Basic, KWS Atrika, Suweren, Natasia, Kucyk, KWS Dante;
- świętokrzyskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, Basic, Natasia, Oberek, Skald;
- warmińsko-mazurskie: Ella, KWS Olof, Iron, Soldo, KWS Atrika, Natasia, Oberek, Olympic;
- wielkopolskie: Ella, KWS Olof, Iron, Natasia, Penguin;
- zachodnio-pomorskie: KWS Olof, Soldo, Basic, Peguin, Argento.