Po powyższych zmianach krajowy rejestr jęczmienia jarego liczy 50 odmian, w tym 30 browarnych i 20 pastewnych. Na rynku nasiennym najbardziej popularne są obecnie odmiany: Stratus, Antek, Mauritia, Justina, Sebastian i Prestige – udział każdej z nich w kwalifikacji polowej w roku 2007 wynosił ponad 5 procent.

Plon odmian jęczmienia jarego

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Plon odmian jęczmienia jarego

Charakterystykę przedstawionych odmian opracowano na podstawie wyników doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU w latach 2005–2007. Odmiany uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru w obrębie danej grupy użytkowej, natomiast w tabeli według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki. Pominięto jedynie cztery odmiany typu browarnego – Brenda, Gwarek, Rudzik i Scarlett oraz siedem odmian typu pastewnego – Bies, Rabel, Rataj, Refren, Rodos, Start i Rastik, które z racji mniejszej już wartości gospodarczej i na ogół małego udziału w nasiennictwie nie były badane w ostatnich trzech latach.

Jęczmień jary jest zbożem o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu wynosi 300 ziarn/m2 (gleby pszenne i żytnie bardzo dobre) lub 350 ziarn/m2 (gleby żytnie dobre i żytnie słabe). Przy uprawie jęczmienia na cele browarne stosuje się wyższą obsadę – 350 ziarn/m2. Ma to na celu ograniczenie zbyt intensywnego krzewienia roślin, które prowadzi do obniżenia masy 1000 ziarn i celności oraz wzrostu zawartości białka – ważnych cech przy tym kierunku użytkowania.

Określenia użyte w charakterystykach przedstawiają zakres zróżnicowania poszczególnych cech zarejestrowanych odmian jęczmienia jarego i nie pozwalają na porównanie wprost z odmianami innych gatunków. W opisie po nazwie odmiany podano rok rejestracji, a na końcu adres hodowcy lub jego pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych.

Odmiany typu browarnego

W krajowym rejestrze jest 30 odmian typu browarnego. Znaczny udział w tej grupie mają odmiany zagraniczne – obecnie jest ich 19. Na cele browarne uprawiana jest tylko część odmian tego typu. Są to na ogół odmiany najlepsze pod względem wartości technologicznej.