W krajowym rejestrze od kilku już lat utrzymuje się stosunkowo duży udział odmian zagranicznych. Obecnie jest ich 13, czyli ponad 68 proc., i jest to największy udział spośród wszystkich gatunków zbóż (nie uwzględniając kukurydzy).

Jęczmień ozimy jest zbożem o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu zależy od kompleksu glebowego. Na glebach kompleksów pszennych wysiewa się 350 ziarn/m2, na kompleksie żytnim bardzo dobrym – 400, a na kompleksie żytnim słabym – 450, bez różnic dla przedstawianych poniżej odmian zarejestrowanych.

Odmiany opisano na podstawie wyników doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej z lat 2005–2007, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki – przeciętnym i wysokim (zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem). Charakterystyka odmian zawiera oceny ważniejszych cech rolniczo-użytkowych z przeciętnego poziomu agrotechniki, w porównaniu ze średnią dla wszystkich zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego. Charakterystyki odmian uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru, natomiast w tabeli według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki. Przy nazwie odmiany, w nawiasie, podano rok wpisania do krajowego rejestru, a na końcu adres hodowcy lub jego pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych. W tabeli i opisach pominięto pastewną odmianę Horus, gdyż nie była ona badana w latach 2005–2007.

GIL (1990)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na rynchosporiozę – średnia, na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość mała, na rdzę jęczmienia – mała, a na mączniaka – bardzo mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.